Foto: inboedel-huis-verkopen

De waarde van je inboedel berekenen

Je hebt veel waardevolle spullen in huis. Die wil je natuurlijk goed verzekeren tegen schade. Daarom kies je voor een goede inboedelverzekering.

Om zeker te weten dat je goed verzekerd bent, maak je een berekening van de waarde van de inboedel. Maar die verandert in de loop der jaren. Meubels worden ouder en je vervangt ze. Je koopt nieuwe spullen. Daarom is het verstandig om de inboedel geregeld opnieuw te berekenen en de verzekering hierop aan te passen indien nodig. Zo voorkom je onderverzekering en het risico dat je bij schade zelf een deel moet vergoeden.

Over de inboedelverzekering

Met deze verzekering zijn je eigendommen standaard verzekerd tegen inbraak, diefstal, vandalisme, brand-, water- en bliksemschade. Ook stormschade is gedekt, wanneer er windkracht 7 of hoger is gemeten tijdens een storm. Kies je voor een allriskverzekering, dan is ook schade door plotseling onvoorziene gebeurtenissen gedekt. Je kunt je inboedelverzekering ook nog uitbreiden met een glasverzekering en/of kostbaarhedenverzekering.

Hoeveel dekt de inboedelverzekering?

In de polis van de verzekering vind je precies wat de maximale vergoeding is bij schade. Soms wordt de nieuwwaarde van spullen vergoed, maar dit is lang niet altijd het geval. Zijn er spullen die gerepareerd kunnen worden, dan krijg je alleen de kosten van deze reparatie terug van de verzekeraar. Ook hanteren verzekeraars vaak de dagwaarde, ook wel de '40-procent-regeling' genoemd. Dit betekent dat wanneer de dagwaarde van je eettafel of fauteuil nog maar 40 procent is van de nieuwwaarde, je ook niet meer dan dat bedrag krijgt uitgekeerd. Er zijn ook verzekeringen waarbij wordt gekeken naar de leeftijd van de spullen. Zijn die minder dan vijf jaar oud, dan krijg je nieuwwaarde vergoed en vanaf vijf jaar alleen de dagwaarde. 

Hoe bepaal je de waarde van de inboedel?

Bij het afsluiten van de verzekering moet je de waarde van de inboedel opgeven. Je kunt proberen deze waarde zelf in te schatten, maar het is makkelijker om een zogenoemde inboedelwaardemeter te gebruiken. Dit is niet meer dan een vragenlijst van de verzekeraar die je invult en waarmee je objectief een redelijke inschatting maakt van de inboedel. Daarbij wordt ook gekeken naar persoonlijke omstandigheden zoals leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling, maar ook regio en de grootte van de woning. Heeft de verzekeraar geen inboedelwaardemeter en heb je zelf moeite om de waarde van de inboedel in te schatten, bijvoorbeeld omdat je veel waardevolle spullen bezit? Schakel dan een expert in.

Garantie tegen onderverzekering

Een inboedelwaardemeter raadplegen heeft vooral nut wanneer de verzekeraar een garantie heeft tegen onderverzekering. In dit geval geeft de verzekeraar een garantie dat er bij schade geen sprake zal zijn van onderverzekering. Ook al heb je de waarde niet exact ingeschat, je krijgt die meestal wel helemaal vergoed. Is er geen inboedelwaardemeter, dan bestaat de kans dat je toch onderverzekerd bent.

Voorkom onderverzekering

Wanneer je een verzekering kiest zonder garantie tegen onderverzekering, moet je zelf een inschatting maken van de waarde van de inboedel. Is dit bedrag te laag, dan riskeer je onderverzekering en krijg je bij schade dus ook niet alles vergoed. Ditzelfde kan gebeuren wanneer de waarde van de inboedel door de jaren heen verandert, en je de verzekering hier niet op hebt aangepast. Je betaalt dan wel een lagere premie maar moet ook zelf een deel vergoeden bij eventuele schade. Verzekeraars die wel garantie bieden tegen onderverzekering, eisen vaak dat je periodiek de inboedelwaarde opnieuw berekent. Heb je deze garantie niet, zorg er dan zelf voor dat je de inboedelwaarde geregeld opnieuw vaststelt en de verzekering hierop aanpast.

Reacties