string(1) "a"

Op zoek naar de beste inboedelverzekering?

Er bestaat soms nog wat misverstand verzekeringen.

Guido van Loon

Bijvoorbeeld het verschil tussen een inboedelverzekering en een opstalverzekering. Onder de inboedel wordt volgens de wettelijke tekst begrepen alles wat niet aard- en nagelvast met het huis is verbonden. De keuken hoort dan ook niet tot de inboedel, het keukengerei wel. Het is niet wettelijk verplicht om een inboedelverzekering af te sluiten. Als je huis dan echter door een brand getroffen wordt, moet je zelf de nieuwe inboedel financieren. Daar wil je vast niet aan denken. Op zoek derhalve naar de beste inboedelverzekering. Denk hierbij aan de volgende punten.

1. Welke dekking heb je?

Bij een grote calamiteit, zoals brand, is het wel duidelijk. Het deel van de inboedel dat is verbrand, krijg je vergoed volgens de voorwaarden van de polis. Maar wat gebeurt er bij andere zaken, bijvoorbeeld een lekkage van de wasmachine of als je de laptop laat vallen? Bij een basisverzekering zijn in het algemeen alleen die schades verzekerd die je had kunnen voorkomen. Het laten vallen van een apparaat kan je dan niet claimen. Je kunt echter ook kiezen voor een ruimere dekking die bijvoorbeeld eveneens valschade vergoedt. Het is dus jouw keuze.

2. Welke inboedel is er precies verzekerd?

Ook hier geldt weer dat jij bepaalde keuzes kan maken. Zoals hierboven vermeld is, gaat het bij de inboedel met name om zaken die zich in jouw huis bevinden. Als je op vakantie gaat of er een apparaat, bijvoorbeeld je laptop, buitenshuis door een calamiteit wordt beschadigd, valt deze er niet onder. Je kan de dekking echter ook daarmee uitbreiden.

3. Welke waarde ga je verzekeren?

Als je inboedel verloren gaat, wil je die kunnen vervangen. Als in de polis wordt opgenomen dat de schade tegen nieuwwaarde wordt vergoed, krijg je ook een uitkering op basis daarvan. Het is ook mogelijk om tegen actuele waarde te verzekeren. In dat geval is de vergoeding gebaseerd op de lagere waarde van de inboedel op het moment van de calamiteit.

4. Hoe voorkom je onderdekking of overdekking

In het algemeen is de verzekeringsmaatschappij goed in staat om jou een inboedelverzekering aan te bieden met een juiste dekking. Maar het is verstandig om zelf ook een inschatting te maken. Stel dat je een relatief kostbare verzameling bezit en deze ook goed verzekerd wilt hebben. Als je derhalve een nieuwe inboedel verzekering afsluit, ga dan eens ‘inventariseren’. Met een handige lijst van het internet kan je dan zelf ook even bekijken wat je aan waarde in huis hebt. Vooral zaken als kleding hebben vaak een hogere nieuwwaarde dan je zelf beseft. Kijk ook eens wat je nog hebt aan facturen van je inboedel. Bewaar deze bij voorkeur op een veilige plaats. Het is prettig als er na een schade niet te veel discussiepunten ontstaan.

5. Overige zaken

Let ook altijd even goed op wat er in de polis staat vermeld over persoonlijke sieraden. Vaak is het verstandig om hiervoor een aparte sieraden-verzekering af te sluiten, indien de waarde hiertoe aanleiding zou geven.

Reacties