Foto: 278731

Installatieconcepten op maat voor energiezuinige woningen

Totaalbenadering Brink Climate Systems voor installatieconcepten ‘De 4 kanten van Brink’.

Totaalbenadering Brink Climate Systems voor installatieconcepten ‘De 4 kanten van Brink’.

Omdat energieneutraal bouwen de norm wordt, komt er steeds meer vraag naar een totaalbenadering voor de renovatie en nieuwbouw. Door de steeds hogere prijs van energie kunnen de verbruikslasten, bijvoorbeeld bij de sociale bouw, de huur- of hypotheeklasten zelfs overstijgen. Woningen die niet energiezuinig zijn, worden een stuk minder aantrekkelijk en wellicht zelfs onverhuur- en onverkoopbaar. Brink Climate Systems, al jarenlang specialist op het gebied van installaties voor verwarming, koeling, ventilatie en warm tapwater, speelt op deze ontwikkelingen in met een totaalbenadering van oplossingen om aan alle doelstellingen van de opdrachtgevers te voldoen. Deze oplossingen zijn geclusterd in 'De 4 kanten van Brink', die elkaar perfect aanvullen: Lagere EPC/Beter label, CO2-reductie, Passiefhuistechnologie en Geluidssanering.

 

Lagere EPC/Beter label
Brink Climate Systems adviseert opdrachtgevers (met name woningbouwcorporaties), architecten en aannemers over installatieconcepten bij hun doelstellingen voor een lagere EPC. Momenteel is de wettelijke EPC-norm waar nieuwbouwwoningen aan moeten voldoen 0,6 en dit zal per 2015 aangescherpt worden naar 0,4 om in 2020 energieneutraal te zijn. Brink Climate Systems levert trouwens nu al oplossingen die energieneutraal zijn door het combineren van isolatie en slimme installatietechnische oplossingen. Doordat Brink Climate Systems de kosten en opbrengsten van de EPC berekent, krijgt de opdrachtgever een uiterst gespecificeerd inzicht in diverse scenario’s waarmee hij zijn keuzes goed kan onderbouwen.

Voor de bestaande woningvoorraad hebben de woningcorporaties gezamenlijk doelen vastgesteld. Dit kunnen doelstellingen zijn die bijvoorbeeld betrekking hebben op verbetering van het wooncomfort, maar ook op energiebesparing en CO2-reductie. Energiebesparende maatregelen zijn vaak het uitgangspunt om de renovatie voor een deel van de woningen ter hand te nemen. Met de expertise en kennis van Brink Climate Systems kan voor iedere woning een concept worden opgesteld en nagerekend, waarbij opnieuw de keuze gemaakt kan worden uit diverse combinaties van isolatie en installaties.

Een beter label levert meer punten op in het woningwaarderingstelsel, waardoor er een hogere huur kan worden berekend. Ook voor de gebruiker levert dit winst op: de huur stijgt enigszins, maar de energierekening daalt in verhouding meer, waardoor de maandlasten uiteindelijk omlaag gaan. Brink Climate Systems heeft de expertise en ervaring in huis om deze berekeningen inzichtelijk te maken voor de opdrachtgever en de huurder en dit ook te onderbouwen.

Brink Climate Systems is een leverancier die denkt vanuit een totaaloplossing voor de klanten. Door ook buiten de grenzen van het eigen bedrijf te kijken, kan hierdoor in alle situaties het beoogde synergetische effect worden gerealiseerd.

CO2-reductie
Brink Climate Systems levert oplossingen op maat, zowel voor nieuwbouw als renovatie. Om de CO2 in een woning te reduceren kijkt Brink Climate Systems naar het terugdringen van het energieverbruik en hoe de energie duurzaam te gebruiken. In de praktijk is dit vaak een combinatie van een betere isolatie en maatregelen op het gebied van installaties. In het geval van renovatie maakt Brink Climate Systems een analyse van de bestaande situatie en geeft afhankelijk van de doelstellingen van de opdrachtgever een gericht advies binnen de gestelde voorwaarden. Brink Climate Systems onderbouwt per element cijfermatig wat de CO2-uitstoot is, waardoor het voor de opdrachtgever volledig inzichtelijk is met welke middelen de doelstellingen te behalen zijn tegen welke kosten. Brink Climate Systems adviseert hierin en presenteert verschillende oplossingen om de beoogde CO2-reductie te realiseren. Men kijkt daarbij verder dan de huidige situatie rond het Bouwbesluit en loopt voorop wat betreft CO2-neutraal bouwen.

Passiefhuistechnologie
Brink Climate Systems is een voorloper in Nederland op het gebied van Passiefhuisbouw, een ultieme vorm van energiezuinige, duurzame en leefbare woningen, dat steeds meer in opkomst is. De energievraag in deze woningen is minder dan 15 kWh/m2 bij nieuwbouw en minder dan 25 kWh/m2 bij renovatie. De warmte in de woning wordt dankzij een uitgekiende combinatie van isolatie, ventilatie, zonnewarmte en warmteterugwinning geregeld, waarbij het Passief­huistoestel als basis wordt gebruikt. Bij een Passiefhuis gaat Brink Climate Systems uit van de PHPP-berekening (PassiefHuisProject­Pakket-regeling) omdat die vrij nauwkeurig weergeeft wat de energievraag van de woning zal zijn. Op dit moment zijn er ongeveer 500 huizen in Nederland opgeleverd (nieuwbouw en renovatie), waarvan Brink Climate Systems bij ongeveer de helft betrokken was. Dankzij deze kennis en ervaring is Brink Climate Systems bij uitstek geschikt om opdrachtgevers hierin te begeleiden. Brink Climate Systems is als adviserend fabrikant van het succesvolle Dolomietenlaanproject in Tilburg, waarbij jaren 70 woningen werden gerenoveerd tot Passiefhuisniveau, genomineerd voor de VSK Projectenprijs 2012.

Geluidssanering
Op het gebied van het saneren van het geluid in de woning zijn er twee invalshoeken te onderscheiden: het buitengeluid dat niet naar binnen mag komen en het geluid van installaties in de woning, waarbij de geluidseisen in het nieuwe Bouwbesluit zijn vastgesteld op 30 dBa. Een van de belangrijkste maatregelen om geluidshinder in (stedelijke) regio’s door weg-, vlieg- en spoorverkeer tegen te gaan is isolatie van het dak en de gevel. Omdat isolatie niet los gezien kan worden van ventilatie en de daarbij horende installaties, moeten deze systemen niet alleen het buitengeluid weren, maar zelf ook geen geluid maken. Brink Climate Systems levert installatieoplossingen voor zowel nieuwbouw in omgevingen met geluidshinder als voor renovatieprojecten waarin geluidssanering een rol speelt. Een voorbeeld van een oplossing is de Sonair, een ventilatietoestel dat in de woning wordt geplaatst en via een opening in de buitenmuur verse, gefilterde buitenlucht naar binnen voert. De afzuigbox voert vervolgens de CO2-rijke binnenlucht weer af. Dankzij de geluiddempende werking biedt de stille Sonair vele voordelen voor woningen of gebouwen in de omgeving van drukke (verkeers)gebieden. Maar ook ventilatie met warmteterugwinning is een goed product om een stille woning te realiseren.

Publicatiedatum: 27 januari 2012

Meer informatie: www.brinkclimatesystems.nl

Reacties