Foto: 2017-11/Ontbinding-geregistreerd-partnerschap-en-hypotheek.jpg

Ontbinding geregistreerd partnerschap en een hypotheek

Het geregistreerde partnerschap is een populaire vorm van wettelijke erkenning van een relatie.

Het wordt al door haast 20 procent van de stellen verkozen boven een huwelijk. Relaties houden helaas niet meer altijd een leven lang stand. In Nederland eindigt momenteel al bijna 40 procent van de huwelijken na kortere of langere tijd in een echtscheiding. Dit percentage zou vergelijkbaar kunnen zijn voor het aantal stellen met een geregistreerd partnerschap.

En ze leefden nog lang en gelukkig?

Het bekende verhaal: twee mensen leren elkaar kennen, kunnen het goed met elkaar vinden en besluiten samen te gaan wonen. Stellen gaan meestal samenwonen in het huur- of koophuis van een van de twee personen. Na een aantal jaren zijn echter vaak de woonwensen veranderd. Mensen zijn op een andere locatie gaan werken, er is meer ruimte nodig omdat er een kindje op komst is of ze willen graag naar een andere omgeving verhuizen. Ze sluiten een geregistreerd partnerschap af, doorstaan alle spanningen van het zoeken naar een geschikte woning, de prijsonderhandelingen en de uiteindelijke verhuizing.

Eind goed, al goed? Om verschillende redenen kan een van de partners, of ze samen in overleg, na een aantal jaar besluiten de relatie te beëindigen. Een van de grootste financiële verplichtingen die jullie samen tegen die tijd zijn aangegaan is de hypotheek. Welke opties zijn er voor het huis dat jullie samen hebben gekocht? Hieronder noemen we ze kort, maar bij Scheidingsprofs.nl kunnen ze er nog veel meer over vertellen en jullie helpen bij een goede afhandeling van belangrijke financiële zaken in geval van beëindiging van een geregistreerd partnerschap.

Het huis verkopen of een persoon uitkopen?

Gaan jullie uit elkaar dan zijn er twee opties. Wil een van jullie in de woning blijven wonen, of willen of moeten jullie deze verkopen? Staat de hypotheek op naam van jullie allebei, dan zijn jullie tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap ook beiden verantwoordelijk voor betaling van de hypotheek. De lasten zouden onderling verdeeld kunnen worden aan de hand van jullie inkomen, maar wie de woning bewoont kan ook meespelen.

Het uitkopen van een ex-partner

Staat het huis op naam van jullie beiden of hebben jullie het huis niet uitgesloten als gezamenlijk eigendom in de partnerschapsvoorwaarden en wil een van jullie graag in de woning blijven wonen? Als een van de partners over voldoende vermogen beschikt de hypotheeklasten alleen te betalen en de partner die uitgekocht wordt de helft van de eventuele overwaarde te betalen, kan een persoon de ander uitkopen.

Maar naast overwaarde kan er ook onderwaarde zijn. In dat geval dient de vertrekkende partner de helft van de onderwaarde te betalen aan de persoon die in het huis blijft wonen na beëindiging van het geregisterd partnerschap. De onder- of overwaarde wordt bepaalde aan de hand van de hypotheek en een door een makelaar op te stellen taxatierapport. Als een persoon de ander wil uitkopen kan hij of zijn hiervoor een nieuw hypotheekdeel afsluiten.

De woning verkopen na beëindiging van het geregistreerd partnerschap

Valt de woning niet onder bijzondere partnerschapsvoorwaarden, dan hebben jullie allebei recht op de helft van de waarde van de woning. In geval van overwaarde wordt de winst met elkaar gedeeld, in geval van onderwaarde dienen jullie de schuld te verdelen. Is jullie woning gefinancierd met een NHG-hypotheek? Dan kan de NHG in bepaalde situaties de restschuld op zich nemen.

Is het huis opgenomen in de partnerschapsvoorwaarden en staat het slechts op naam van een van jullie beiden, dan heeft hij of zij ook alleen recht op de overwaarde. Dit geldt echter weer niet als gezamenlijke investeringen hebben geleid tot de overwaarde. Dan heeft de andere persoon recht op de helft hiervan. Houd er trouwens altijd rekening mee dat de overwaarde van het een woning binnen drie jaar besteed dient te worden aan de koop van een andere woning om hierover hypotheekrenteaftrek te kunnen krijgen.

Financiële zaken kunnen zorgen voor de grootste ruzies

Uit elkaar gaan is voor de meeste personen een emotionele gebeurtenis. Helemaal vervelend wordt het als er financiële zaken afgehandeld moeten worden die nadelig voor iemand kunnen uitpakken.
Een nette en respectvolle benadering van elkaar zorgt echter voor een snellere afhandeling van de zaak!

Reacties