Foto: nationale-nederlanden-huis-kopen-hypotheek-onderzoek

Prijsonderhandelingen het spannendst voor huizenkopers

Vijftig procent van de huizenkopers geeft aan de prijsonderhandelingen bij het kopen van een huis spannend tot zeer spannend te vinden.

Ook de onzekerheid over de hypotheek en het gekozen huis grijpt samenwonenden aan. Dit blijkt uit onderzoek van Nationale-Nederlanden onder ruim 1000 samenwoners. Ouders zijn de belangrijkste adviseurs in het samenwoontraject (47%). Verder zoeken de stellen zelf informatie via internet (35%) of adviseur (26%). Opvallend is dat één op de vijf respondenten aangeeft geen advies in te winnen en alles zelf te doen.

Hypotheekrenteaftrek niet het belangrijkst

Voor onafhankelijk advies gaat 62% van de kopers naar een hypotheekadviseur. Zijn aanbeveling bepaalt vaak de gekozen hypotheekvorm. Net als zekerheid over de vaste lasten op de lange termijn. Slechts 4% van de consumenten noemt de renteaftrek als meest bepalend voor de vorm. Eefje Seijsener, Productspecialist Hypotheken Nationale-Nederlanden, zegt hierover: “Opvallend dat mensen aangeven dat de renteaftrek niet bepalend is voor de gekozen hypotheekvorm. De adviseur wijst starters waarschijnlijk juist op de vormen die recht geven op renteaftrek, omdat dit financieel voordeel oplevert.”

Kwart kopers gaat voor maximale hypotheek

Slechts een kwart van de kopers gaat voor een maximale hypotheek. Zij verwachten de kosten op de lange termijn te kunnen dragen met het huidige inkomen (40%) of zij verwachten dat hun inkomen de komende jaren nog zal stijgen (39%). Ook zijn kopers bereid de maximale hypotheek af te sluiten voor een droomhuis (16%). De meeste kopers sluiten echter geen maximale hypotheek af om diverse redenen. Het is onnodig om de gewenste woning te kunnen kopen (57%), of is er in de toekomst een wens om minder te werken (27%). Ook onzekerheid over de inkomsten op de lange termijn speelt bij sommigen een rol (22%).

Starters nemen bijkomende kosten niet op in de hypotheek

Slechts de helft van de kopers neemt de bijkomende kosten, zoals makelaarskosten, hypotheekadvies en notaris- en taxateurskosten, op in de hypotheek. Van de respondenten die advies inwinnen bij een hypotheekadviseur neemt een grotere groep de bijkomende kosten wel op (61%). Seijsener vervolgt: “Een huis moet niet alleen passen qua wensen, ook de hypotheekmogelijkheden moeten duidelijk zijn. Met de hypotheektoezegging, weet je voor het traject begint wat je maximaal kunt lenen, ook als je de bijkomende kosten wel mee wilt financieren.”

Reacties