Foto: Vredeveld-Schoorsteenkappen

Schoorsteen vegen: waarom is dit belangrijk?

Om schoorsteenbrand te voorkomen, is het raadzaam je schoorsteen minstens één keer per jaar te laten vegen door een erkende schoorsteenveger.

Guido van Loon

Bron: Vredeveld Schoorsteenkappen

In sommige polissen van brandverzekeringen is dit zelfs als verplichting opgenomen. Het is raadzaam de factuur van de schoorsteenveger goed te bewaren. Check zo nu en dan of de deuren nog goed sluiten en of er geen rook uit kieren komt. In geval van as, leeg je het best de aslade met regelmaat.

De schoorsteenveger

Een schoorsteenveger kan naast het inspecteren van je rookkanaal ook reparaties en renovaties uitvoeren en voorlichting geven over veilig stoken en verantwoord stookgedrag. Hoe gaat een schoorsteenveger eigenlijk te werk? Tijdens een visuele inspectie in de woning wordt een groot aantal aspecten in kaart gebracht. Om wat voor soort kanaal gaat het, hoe is de omkokering aangebracht en of er sprake is van vochtdoorslag, bruine plekken of creosoot vochtstrepen. Ook wordt de luchthuishouding nagegaan en het dak gecontroleerd. Een schoorsteenveger kijkt ook naar het soort dak, de conditie van de schoorsteen, schoorsteenkop, de conditie van het lood en de uitmonding van het kanaal. Met moderne technieken als de schoorsteencamera kan tenslotte de inwendige conditie van het rookkanaal worden beoordeeld. De ASPB (Algemene Schoorsteenvegers PatroonBond) is de landelijke organisatie van schoorsteenveegbedrijven. Bedrijven die lid zijn kunnen zich altijd legitimeren met de ASPB-pas. Let op: deze is telkens voor één kalenderjaar geldig. Schoorsteenveger is een vrij beroep, vraag als opdrachtgever altijd naar legitimatie. Twijfel je? Kijk dan even op de site www.aspb.nl. Wie er niet op staat, is geen lid! Ook kan hier per regio naar een vakman in de buurt gezocht worden.

Keurmerk schoorstenen

- CE-Keur: zowel gas- als houttoestellen moeten voldoen aan de vereiste CE-richtlijnen; CE geeft aan dat een product valt onder de Europese Nieuwe Aanpak Richtlijnen.
- TNO-Keur: keurmerk waarbij op de technische aspecten van rookkanalen gelet is. In een TNO-rapport staan testresultaten, de materiaalkeuze, afmetingen van de eventuele omkokering en de omstandigheden waaronder het rookkanaal getest is.
- KOMO-Keur: producten met KOMO-keur geven de zekerheid dat ze voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Een keurmerk dat wordt beheerd door Stichting Bouwkwaliteit.

Guido van Loon - Wonen.nl

Reacties