3 voordelen van een warmtepomp bij renovatie

Als je duurzaam wil renoveren, is een warmtepomp een evidente keuze. Verwarm en koel je huis op lage temperatuur en bespaar op energie!

3 voordelen van een warmtepomp bij renovatie

Sinds 2019 is er in Nederland het Klimaatakkoord. Daarin werd afgesproken om in 2030 een reductie van 49 procent broeikasgasemissies ten opzichte van 1990 te realiseren. De renovatiemarkt, die nog steeds leidend is in Nederland, moet dus ook duurzamer. Een warmtepomp in combinatie met lage temperatuursystemen is daarom de juiste keuze.

1. Duurzaamheid en warmtecomfort

Dankzij de lage opbouwhoogte van de Radson TS14 is vloerverwarming nu toepasbaar bij vrijwel elke renovatie. Door deze te koppelen aan de Radson Zento warmtepomp en de Ulow-E2 radiator, krijg je een volledig lage temperatuur systeem. Deze duurzame totaaloplossing biedt een optimaal warmte- en warmwatercomfort. Het systeem werkt namelijk op temperaturen van maximaal 35°c, wat minder energie vereist. Zo bespaar je op de verwarmingskosten.

2. Subsidie van het warmtefonds

Met de Zento warmtepomp startte Radson al een paar jaar geleden de transitie van het gebruik van aardgas naar elektriciteit, opgewekt door hernieuwbare bronnen. Daarom staat de Zento warmtepomp op de lijst investeringssubsidie duurzame energie voor overheidssubsidie bij renovatie.

3. Onder de geluidsnormen

Bij warmtepompen spreekt men steeds vaker over de normen van het geluid van een apparaat. Let daarbij goed op het verschil tussen de geluidsdruk (lp) en het geluidsvermogen (lw) uitgedrukt in decibel (dba). Beiden staan op het energielabel en het geluidsvermogen is de meest nauwkeurige van de twee. Het maximale geluidsvermogen is in Europa vastgelegd en de Zento warmtepomp valt ruim binnen de normen.

Wil je het geluid van je warmtepomp nog verder reduceren? Met een doordachte plaatsing van de warmtepomp kan je het geluid vaak tot een nóg lager niveau terugbrengen. Spreek erover met je installateur!