Een hypotheek krijgen als zzp’er: zo overtuig je de bank!

Dat het als zzp’er moeilijker is om een hypotheek te verkrijgen, hoeven we waarschijnlijk niet meer te vermelden. 

31 Juli 2018

Vooral het schommelen van het inkomen blijkt voor kredietverstrekkers een dooddoener te zijn. Om dan nog maar te zwijgen van de horror van een startende ondernemer die beter met zijn laatste salarisstrook was komen opdagen... Gelukkig zijn er ook een aantal belangrijke acties die je kan ondernemen om alsnog een hypotheek te krijgen.

Overtuigen met inkomen

Het eerste waar banken naar vragen: de drie meest recente IB-aangiftes en belastingaanslagen. Op basis hiervan zal men de maximale aflossingskracht en zo ook de maximale hypotheek bepalen. Iedere bank hanteert echter wel verschillende regels met betrekking tot de bepaling van die aflossingskracht. De meeste banken zullen wel een gemiddelde waarde bepalen op basis van die inkomsten, beperkt tot maximaal de inkomsten van het laatste boekjaar. Vaak is ook een beperking van 90% van die gemiddelde waarde een realiteit. Het kan met andere woorden lonen om bij verschillende kredietverstrekkers langs te gaan en jou te laten bijstaan door een onafhankelijke hypotheekadviseur.

Staven met cijfers

De bovenstaande negentigprocent-regel is zeker niet een vaststaand feit. Het is echter wel belangrijk om jouw dossier te staven met concrete cijfers en kengetallen. Denk onder andere aan solvabiliteitsratio’s, liquiditeitsgegevens en toekomstprognoses. Uiteraard doe je hiervoor beroep op jouw accountant of boekhouder. Doe je zelf de boekhouding? Ook dan zijn er oplossingen mogelijk. Zo kan je tijdelijk jouw boekhouding voorleggen aan een accountant.

Het is wel handig om vooraf het een en ander te digitaliseren. Dat kan onder andere via E-boekhouden.nl, waarbij je meteen een koppeling met de accountant of de boekhouder kan toestaan. Zijn de ratio’s en prognoses rooskleurig? Dan zal de kredietverstrekker rekening houden met hogere inkomstenverwachtingen (lees: 100% of meer van de gemiddelde inkomsten). Vooral voor starters die nog geen drie IB-aangiftes kunnen voorleggen, is dat belangrijk. Overigens zijn zeker niet alle kredietverstrekkers even streng. Bij sommige banken volstaat zelfs één enkele IB-aangifte, hoewel zij dan de nadruk leggen op realistische prognoses en andere zekerheden. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijkt hierbij cruciaal te zijn.

Doe een beroep op eigen vermogen

Met de cijfertjes zit het wel goed? Voeg dan zeker nog een extra overtuigingsfactor toe aan de onderhandelingen: het eigen vermogen. Indien je een deel van de aankoopprijs ook zelf kan betalen en nadien nog steeds enkele duizenden euro’s spaargeld over hebt, krijg je de kredietverstrekker vast wel over de streep. Bovendien kan je vaak ook gunstigere voorwaarden afdwingen.

Natuurlijk zal de kredietverstrekker wel nog even nagaan of de aankoopprijs niet lager is dan de werkelijke waarde van de woning. Wijst het taxatieverslag geen problemen aan? Dan zal het eigen vermogen de hypotheekaanvraag niet alleen vereenvoudigen maar vaak ook extra versnellen.

Reacties