Foto: 8-praktische-tips-huis-verbouwen

8 praktische tips voor het verbouwen van jouw huis

Een flinke verbouwing van je huis is iets waar je zo maar niet aan begint. Er komt veel expertise aan te pas.

Guido van Loon

De kosten kunnen behoorlijk oplopen, zeker als je geen goede afspraken hebt gemaakt. En hoe zit het met de regelgeving in jouw gemeente? Lees de praktische tips hieronder.

1. Weet wat je precies wil

Hoe logisch het ook klinkt, hier kan het al fout lopen. Als iemand meer ruimte wil en besluit een aanbouw te laten maken, is het noodzakelijk om alle opties te bezien om te voorkomen dat het eindresultaat een tegenvaller wordt.

2. Wat kan er bouwkundig?

De huiseigenaar blijft verantwoordelijk voor de verbouwing en niet de aannemer. Schakel dus altijd een bouwkundig expert in, zoals Van Alfen Ingenieurs. Zij kunnen een bouwkundige opname verzorgen en bepalen wat constructief wel en niet kan. Indien nodig kunnen ze ook toezicht houden op de verbouwing.

3. Welke regelgeving is er?

Als verantwoordelijke voor de verbouwing zal jij zeker moeten weten wat wel en wat niet kan. Is er sprake van een beschermd stadsaanzicht, zijn er bestemmingsplannen waardoor jouw verbouwing kan worden gefrustreerd, hebben buren inspraak in jouw verbouwingsplannen? Neem deze zaken beslist niet te licht op en vraag eventueel advies bij een expert.

4. De constructietekening

Als je met een beperkte schets of plan een offerte aanvraagt, loopt dat regelmatig fout. Vraag minstens 3 offertes aan op basis van een complete constructietekening. Zo voorkom je fouten en meerwerk.

5. Kies de beste aannemer en niet altijd de goedkoopste

Goedkoop kan bij een verbouwing ook duurkoop worden. Probeer de beste aannemer te vinden met een aannemelijke prijs, dat kan ook de goedkoopste zijn. Maak voor jezelf een lijstje wat jij het belangrijkste vindt zoals snelheid of goede communicatie. Informeer ook eens bij familie of kennissen of zij jou een goede aannemer kunnen aanbevelen.

6. Bewaak je budget

Een budget waar praktisch geen ruimte is voor een tegenvaller zal al gauw tot problemen leiden. Er is nu eenmaal vaak eerder sprake van meerwerk dan van minderwerk. Tenzij het jouw dagelijks werk is, kan je bij het opstellen beter de hulp inroepen van een expert, een architect of een andere bouwkundig expert. Deze weet welke punten in het budget horen en kan deze ook beter inschatten.

7. Neem de tijd voor de verbouwing

Sneller verbouwen betekent niet dat er ook goedkoper zal worden gewerkt. Een te hoge tijdsdruk zorgt voor stress en mogelijke fouten daardoor. Een verbouwing kost nu eenmaal tijd en een vakman kan zoiets nu eenmaal beter inschatten. Hou altijd rekening met mogelijke vertragingen en laat niet te veel afhangen van een tijdige oplevering.

8. Overleg met de buren

Ook als het niet verplicht is, zal overleg met de buren je in ieder geval goodwill opleveren. Misschien zijn er zelfs buren die ook een (deel van de) verbouwing willen laten doen. Het combineren van zaken als schilderwerk en tuinverbetering levert vaak prijsvoordelen op en daar is iedereen dan weer blij mee.

Reacties