Foto: Wat kost een huis bouwen.jpg

Quickscan bouwkosten

Wat kost een huis bouwen mij precies? QuickScan Bouwkosten van iTX BouwConsult biedt je de oplossing om direct inzicht te krijgen in je bouwkosten.

Op basis van een schetsplan een QuickScan

Als je bezig bent met de eerste schetsplannen dan wil je weten of je met een haalbaar bouwplan bezig bent. QuickScan Bouwkosten van iTX BouwConsult biedt nu de logische oplossing om supersnel inzicht te krijgen in de bouwkosten.

Waarom een QuickScan?

Bouwen is op zich een complex proces. Voor veel opdrachtgevers is het de eerste keer dat ze kennis maken met de mores van de bouwwereld. Een wereld die voor veel buitenstaanders maar moeilijk te doorgronden lijkt en waarbij het meerwerk je om de oren vliegt. Als opdrachtgever wil je juist controle over je bouwproject en al helemaal over de bouwkosten. En dat valt niet mee als je zelf volkomen leek op dat terrein bent. Natuurlijk kun je je behelpen met een schatting van de bouwkundige kosten, door te gaan werken met een kuubprijs (m3), of een prijs per m2, maar tja, dat is een getal met een grove onzekerheid. Gelukkig heeft iTX BouwConsult nu de QuickScan Bouwkosten ontwikkeld. Een rekenmethodiek die nauwkeuriger werkt als alleen maar een kuubprijs en daardoor duidelijk betrouwbaarder is. Door middel van gerichte vragen en de plattegrond van de woning komen wij met de QuickScan tot een realistische bouwprijs. Gelijktijdig kijken wij ook naar de bijkomende kosten en andere kosten. Denk bijvoorbeeld aan heiwerk, de leges voor de omgevingsvergunning en de adviseurkosten. De QuickScan Bouwkosten geeft een helder beeld van de totale stichtingskosten, en dus een uitgebreider kostenplaatje dan een simpele berekening van de bouwkosten per m3 of per m2. Je ontvangt dit duidelijk rapport inclusief een toelichting bij de diverse kostenposten.

De QuickScan Bouwkosten is bedoeld voor opdrachtgevers of mensen met bouwplannen die al iets op papier hebben staan. Een schets van de plattegrond waarop duidelijk is te zien welke ruimten het huis bevat is al een goed begin. Als ook al een beeld van de gevels aanwezig is dan is dat helemaal mooi.

Kosten QuickScan

Met de QuickScan Bouwkosten heb je direct inzicht in de bouwkundige kosten van je ontwerp. Mocht dit niet toereikend zijn in verband met je maximale bouwbudget dan kun je met de QuickScan Bouwkosten gemakkelijk bijsturen. De QuickScan kost slechts € 169,50 incl. 21% btw. Investeer in het voortraject van je bouwplan en voorkom later grote teleurstellingen.

Reacties