Foto: Nieuwbouw-woning-keuring

Maak nieuwbouwhuis goed af met een opleveringskeuring

Als de oplevering van een nieuwbouwwoning dichterbij komt, is het verstandig om een opleveringskeuring met Vereniging Eigen Huis af te spreken.

Als de oplevering van een nieuwbouwwoning dichterbij komt, is het verstandig om een opleveringskeuring met Vereniging Eigen Huis af te spreken. elementenbouwhagen.nl

Gemiddeld worden er bij de oplevering van een nieuwbouwwoning 23 gebreken aangetroffen, uiteenlopend van lelijke krassen, slecht tegelwerk en defecte cv installaties tot ontbrekende keukenonderdelen of badkamers. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis.

 

De oplevering van de nieuwe woning moet voor de koper een moment zijn waar naar wordt uitgekeken. De aanvankelijke blijdschap wordt helaas vaak overschaduwd door de ergernis van kleine en grote opleveringsgebreken. Als de nieuwe woning klaar is leven de meeste kopers in een roes door het inrichten van het nieuwe huis en de aanstaande verhuizing, waardoor er minder aandacht is voor de tekortkomingen van de woning. Bovendien zijn de meeste huiseigenaren onvoldoende in staat om bouwkundige afwijkingen, tekortkomingen en gebreken te signaleren. Daarom is het belangrijk om een expert in te schakelen die kritisch beoordeelt of alles wordt geleverd en is uitgevoerd zoals is afgesproken.

Bij een opleveringskeuring inspecteert een gecertificeerde bouwkundige van Vereniging Eigen Huis samen met de koper en de bouwer de hele woning. Hij beoordeelt de kwaliteit en noteert zorgvuldig alle zichtbare gebreken en ontbrekende zaken. De bouwkundige kent precies de eisen waaraan de nieuwe woning moet voldoen. Tegelijkertijd krijgt de koper antwoord op alle vragen over het huis en praktische tips over het onderhoud. Direct na de keuring krijgt de koper een duidelijk overzicht van alle tekortkomingen en kan de bouwer aan de slag om ze te verhelpen. En als de nieuwe eigenaar dan nog tegen problemen aanloopt, dan kan Vereniging Eigen Huis snel helpen met een juridisch of bouwkundig advies.

Iedere nieuwbouwkoper heeft het recht om de laatste vijf procent van de aanneemsom drie maanden lang bij de notaris in depot te laten staan. Als de bouwer de gebreken in die periode niet of onvoldoende herstelt, zet de koper de overgebleven klachten op papier en kan hij de notaris vragen om een evenredig deel van het depot of de afgegeven bankgarantie vast te houden.

Vereniging Eigen Huis is de grootste belangenbehartiger voor eigenwoningbezitters. De Eigen Huis Opleveringskeuring is een van de bekendste diensten. Meer over de bouwkundige keuring op www.eigenhuis.nl/opleveringskeuring.

Meer informatie: www.eigenhuis.nl.

Publicatiedatum: 7 juli 2009

Reacties