Foto: Architectuur

Architect: bijzondere ontwerpen en architectuur

Een architect helpt bij het uitzoeken van je huis. De architect gaat de mogelijkheden na om te komen tot het ultieme ontwerp van je woning. Lees hier meer.

Guido van Loon

Een architect neemt alle mogelijkheden met je door om te komen tot het huis van je dromen. Een architectonisch hoogstandje, een jaren '30 woning of een huis waarin alle ruimte optimaal benut is. De architect toon je diverse ontwerpen, waarna je het huis kiest dat je het meeste aanspreekt. Niet alleen spannend voor je, ook een uitdaging voor de architect. De architect presenteert je ontwerp, verdedigt dit bij de welstandscommissie, adviseert je bij keuzes van (onder)aannemers en begeleidt je bij de oplevering.

Haalbaarheidsonderzoek

In de meeste gevallen zal de architect, nog voordat hij het tekenpotlood of het tekenprogramma ter hand neemt, een haalbaarheidsonderzoek doen. Dit onderzoek bekijkt wat binnen jouw budget de mogelijkheden zijn. Naar aanleiding van dit onderzoek én nadat je de opdracht voor een ontwerp hebt toegekend, zal de architect een Voorlopig Ontwerp maken. Dit ontwerp komt tot stand naar aanleiding van jouw Programma van Eisen. Aan de hand van het Voorlopig Ontwerp stelt de architect een begroting op die het bouwbudget en het ontwerp op elkaar afstemt. Let op; in veel gevallen zal het Voorlopig Ontwerp voor een groot deel afwijken van het uiteindelijke ontwerp. Dit komt bijvoorbeeld omdat bepaalde ontwerpbeslissingen in de uitvoering boven je budget uitstijgen. Maar ook omdat het Voorlopig Ontwerp als een bron van discussie wordt gebruikt. Die discussie is vaak noodzakelijk om de architect een goed beeld te laten krijgen van je concrete en minder concrete wensen.

Omgevingsvergunning

Als je het Voorlopig Ontwerp hebt goedgekeurd, zal de architect het plan voorleggen aan de gemeentelijke welstandscommissie. Deze commissie toetst onder meer of het ontwerp, de materialen en het kleurgebruik wel in de bestaande omgeving passen. Deze opmerkingen zal de architect verwerken. Het kan soms wel even duren en meerdere correctierondes nodig hebben voordat de architect tot een Definitief Ontwerp kan komen. Dit is een detaillering van het goedgekeurde Voorlopig Ontwerp en de opmerkingen van de welstandscommissie. In deze fase wordt onder meer bepaald welke materialen voor je huis gebruikt zullen worden. (Meer hierover lees je in het artikel Bouwmaterialen.) Ook de draagconstructie wordt doorgerekend en de brandveiligheid wordt getoetst.
Met het Definitieve Ontwerp dient de architect een omgevingsvergunning in bij de gemeente. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht, die de vergunning voorbereidt op een beslissing, beoordeelt het ontwerp op zaken als veiligheid van de constructie, brandveiligheid, ventilatie en energiezuinigheid. Vervolgens wordt het ontwerp ter inzage gelegd zodat belanghebbenden de plannen kunnen beoordelen en eventueel bezwaar kunnen maken.

Bestektekening

Als de vergunning eenmaal is verstrekt, zal de architect de bestektekeningen gaan maken. Samen met de werktekeningen vormen de bestektekeningen de basis voor de te berekenen bouwsom. Je kunt de architect nu bedanken voor zijn diensten of hem verder betrekken bij de directievoering en het toezicht van de bouw. Vaak geen overbodige luxe; een architect heeft namelijk veel verstand van de uitvoering. Bovendien kan hij als geen ander controleren of dat wat op tekening staat ook werkelijk is uitgevoerd. Zo niet, dan kan de architect met al zijn ervaring en vakbekwaamheid de discussie met de (onder)aannemer aangaan. Deze discussies kunnen op het scherpst van de snede worden gevoerd. Hulp van een professional is beslist aan te raden; het kan je behoorlijk wat geld én ellende besparen.

Welke architect?

Ben je ervan overtuigd dat je een architect in de hand wilt nemen, dan kom je ongetwijfeld voor de vraag te staan wie je architect zal worden. De keuze voor een architect kun je maken op grond van een aantal zaken. Een eerste belangrijk aspect is of het klikt met jou en de architect. Realiseer je dat je nog een tijd met hem zal optrekken en ook dat hij voor een belangrijk deel op de tekentafel je woongenot bepaalt. Bovendien moet je hem vertrouwen omdat je hem laat onderhandelen en discussiëren met onder andere ambtenaren van de gemeente, aannemers en uitvoerders. Let naast het menselijke aspect bij jouw architectkeuze ook op zijn 'handtekening', het soort huizen dat hij eerder van de tekentafel heeft laten afkomen. Komen deze huizen overeen met uw gewenste stijl en bouwmethode? Veel bouwbedrijven hebben huisarchitecten in dienst die zij aan jou voor kunnen stellen. Verder vind je een architect door te informeren bij vrienden, familie en kennissen die eerder met een architect te maken hebben gehad. Je kunt ook kijken op de site van de Bond van Nederlandse Architecten, de algemene Nederlandse beroepsvereniging van architecten (www.bna.nl, ga vervolgens naar 'Architecten'). 

De kosten

Vooraf is vaak moeilijk te zeggen wat een architect nu eigenlijk kost. Een kleine indicatie vinden we in de Standaardvoorwaarden Rechtsverhouding. Hierin is vastgelegd dat een architect een bepaald percentage krijgt van de bouwsom. Verder kan de architect per ontwerpstadium (schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bouwaanvraag, bestek, werkomschrijving, bouwtoezicht, directievoeren over de bouw) een voorschot declareren. Maar kortweg kunnen we stellen dat de hoogte van het architectenhonorarium toeneemt naarmate de uiteindelijke bouwkosten hoger zijn.

Tip: uiteraard kun je onderhandelen over het architectenhonorarium.

Niet altijd heb je een vrije keuze als het gaat om samenwerking met een architect. Kies je bijvoorbeeld voor een bepaalde bouwmethode, dan zal het bouwbedrijf je voorstellen aan een architect die met die methode bekend is. Ook kan het zijn dat de gemeente eisen stelt en voor bepaalde bestemmingsplannen een architect toewijst. Het ‘toegewezen’ krijgen van een architect betekent overigens niet dat je geen invloed kunt hebben op het ontwerp. Je kunt zelfs tekeningen meenemen die jouw eigen architect heeft gemaakt naar aanleiding van gesprekken met jou.

Kritisch en prikkelend

Een goede architect is kritisch tijdens het gesprek en noteert niet alleen jouw wensen, maar vraagt door naar wat je écht belangrijk vindt en prikkel je met nieuwe ideeën. Hij geeft tegenwicht door voorstellen te doen waar je misschien zelf nooit aan gedacht hebt. Door bijvoorbeeld de plattegrond van het huis te spiegelen, kun je bekijken hoe de ruimtes ten opzichte van elkaar functioneren.

Guido van Loon - Wonen.nl

Reacties