Foto: 2017/Woningaanpassingen-ouderen-traplift.jpg

Woningaanpassingen voor ouderen

Er is niets zo fijn als lekker thuis in de vertrouwde omgeving blijven wonen bij het ouder worden.

Helaas lukt dat niet altijd: soms is er gespecialiseerde zorg nodig of is thuisblijven te gevaarlijk. Vroeger moesten ouderen veel vaker vertrekken uit hun huis omdat de situatie onveilig werd dan tegenwoordig. Vooral traplopen was een groot gevaar, maar er waren ook verscheidene andere gevaarlijke situaties waardoor thuis wonen niet meer ging. De laatste jaren gaat dat echter steeds beter: de aanpassingen aan woningen van oudere mensen worden beter en goedkoper, waardoor ze steeds langer thuis kunnen blijven wonen.

De installatie van een traplift

Het grootste gevaar voor ouderen is een val van de trap. Een slecht evenwicht, plotselinge verwarring of duizelingen kunnen aanleiding zijn om maar liever niet meer de trap te nemen. Verhuizen is dan gelukkig meestal niet nodig: een traplift is een ideale oplossing. Langs de trap wordt een stang bevestigd waar een stoel overheen glijdt. De oudere kan gewoon lekker in de stoel gaan zitten en de lift het werk laten doen. De traplift als hulpmiddel is de laatste jaren bijzonder populair geworden. Vaak is er subsidie mogelijk bij het aanschaffen van een traplift, bijvoorbeeld in de vorm van een speciaal persoonsgebonden budget. Omdat traplift prijzen kunnen variëren is het goed om offertes te vergelijken. Soms kun je enkele honderden euro’s besparen!

Vermijden van gladde vloeren

Een tweede groot gevaar naast het traplopen is het hebben van gladde vloeren. Met name in de badkamer, maar ook op andere plaatsen in huis, kan een gladde vloer leiden tot valpartijen. Om dit te voorkomen wordt vaak gekozen voor het plaatsen van vloerbedekking, bijvoorbeeld in de vorm van een tapijt. Ook antislip matten worden vaak gebruikt in de badkamer om valgevaar te beperken. Soms is het beter om een hele vloer te vervangen om valgevaar te beperken.

Bukken voorkomen

Bukken is voor de meeste ouderen ook problematisch. Het kan leiden tot duizeligheid of is soms gewoon erg lastig vanwege stijfheid. Daarom worden er aanpassingen in de woning gemaakt om het bukken te voorkomen. Er worden geen spullen laag in kasten gezet, het toilet wordt verhoogd (eventueel met steunbeugels) en er wordt gekozen voor een sta-op-stoel. Deze aanpassingen zijn relatief klein en gemakkelijk uit te voeren. Ze zorgen ervoor dat ouderen niet of nauwelijks meer hoeven te bukken, waardoor er minder kans is op duizeligheid en vallen.

Woning rollator- of rolstoeltoegankelijk maken

Wanneer een oudere een rollator of rolstoel gaat gebruiken, moet de woning hierop worden aangepast. Dit kan al heel eenvoudig door het verwijderen van alle drempels en het leggen van een rijplank bij de voor- en achterdeur. Daarnaast moet, wanneer iemand in een rolstoel terecht komt, de keuken worden aangepast. Vaak is het voldoende om de onderste keukenkastjes te verwijderen en het werkblad omlaag te stellen. Soms is het noodzakelijk om grotere aanpassingen te doen, maar vaak kan de situatie met beperkte aanpassingen al flink verbeteren. Door de woning rolstoeltoegankelijk te maken wordt een vervelende verhuizing voorkomen.

Door het aanpassen van een woning op de behoeften van de bewoner kan er heel veel bereikt worden. Zolang het gaat om fysieke problemen, hoeven deze haast nooit meer een beperking te vormen voor het thuis wonen. Hierdoor kunnen ouderen die wat moeilijker bewegen ook gewoon thuis blijven wonen, wat wel zo prettig is. De verhuizing naar een verzorgingshuis kan nog even worden uitgesteld en soms zelfs helemaal worden voorkomen. Moeten er aanpassingen worden gedaan aan uw woning? Controleer dan ook altijd of u (een deel van) het geld vergoed kunt krijgen van de overheid. Dan worden de aanpassingen een stuk voordeliger en hoeft de aanschafprijs ook geen belemmering te vormen. Is verhuizen toch noodzakelijk, dan is het goed om te kijken naar levensloopbestendige woningen. Deze zijn namelijk al compleet geoptimaliseerd voor senioren.

Reacties