Foto: klok-dakkapel-detail

Alles over omgevingsvergunningen

Als je gaat verbouwen, krijg je te maken met bouwregelgeving. Deze regels gaan onder andere over veiligheid, gezondheid, de omgeving en je buren.

Guido van Loon

Alle regelgeving op het gebied van verbouwingen is na te lezen in de Bouwgids. Deze is te vinden op www.rijksoverheid.nl. In het Bouwbesluit staan technische minimumeisen. Wie in of rond het huis wil (ver)bouwen heeft sinds 1 oktober 2010 nog maar één vergunning nodig: de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning kan digitaal worden aangevraagd via omgevingsloket.nl, dus vanuit huis, 24 uur per dag. Automatisch komt deze bij de desbetreffende gemeente terecht. Die behandelt de aanvraag in één procedure en één besluit. En er is ook maar één inspraak- en beroepsprocedure. Deze nieuwe procedure maakt het makkelijker, sneller en goedkoper voor aanvragers. Door de invoering van de omgevingsvergunning worden 26 vergunningen en 1600 formulieren ondergebracht in één vergunning. Sommige (kleinere) bouwwerken doorlopen een lichte vergunningsprocedure en andere worden aan een reguliere vergunningsprocedure onderworpen door middel van een uitgebreide toets. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.

Vergunningencheck

Via de vergunningencheck op omgevingsloket.nl kun je eerst kijken of een bouwplan vergunningplichtig is. En zo ja, voor welke onderdelen of activiteiten je toestemming nodig hebt. Op basis daarvan stelt de module automatisch het aanvraagformulier samen. Dit kan de aanvrager digitaal indienen evenals alle bijlagen zoals bouwplannen en -tekeningen. De aanvrager krijgt een ontvangstbevestiging. Vervolgens volgt een bericht vanuit de eigen gemeente over kosten, procedure en besluitvorming. De gemiddelde doorlooptijd voor het aanvragen van een eenvoudige omgevingsvergunning is ongeveer acht weken. Er zijn drie categorieën vergunningen:

Vergunningvrij Vaak kun je kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan een afscheiding tussen balkons of dakterrassen, zonweringen of rolluiken of dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning.

Lichte omgevingsvergunning Je hebt deze vergunning nodig voor kleinere bouwwerken, zoals een dakkapel aan de voorkant van een woning of een bijgebouw (berging).

Reguliere omgevingsvergunning Alle overige bouwwerken, zoals een dakopbouw, zijn regulier-vergunningplichtig. Deze vergunning kan ook in fases worden behandeld. Allereerst wordt bekeken of er ruimtelijke en welstandstechnische bezwaren zijn en in de tweede fase wordt getoetst op bouwtechnische aspecten van het bouwwerk.

Leges

Voor het behandelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning mag de gemeente kosten in rekening brengen. De kosten hiervoor worden leges genoemd. Hiervoor gelden geen landelijke regels; de hoogte van de leges kan dus per gemeente en per vergunningaanvraag verschillen. De meeste gemeenten hanteren een percentage van de bouwsom. De leges die de gemeente mag vragen staan in de gemeentelijke legesverordening. Deze kunt u bij de gemeente opvragen of inzien.

Welstand

Welstand wil zeggen dat je bouwplan architectonisch past in de omgeving. De gemeente legt in een welstandsnota zo concreet mogelijk vast welke welstandscriteria gelden voor de verschillende delen van de gemeente. Wie vergunningvrij bouwt, hoeft uiteraard niet te voldoen aan de welstandsnota. Wel geldt dat je plan niet sterk mag afwijken van de redelijke eis van welstand. Heb je wel een omgevingsvergunning nodig, dan wordt je bouwplan door de gemeente getoetst aan de welstandsnota. Met vragen hierover kun je terecht bij je gemeente.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl en www.omgevingsloket.nl.

Reacties