Onderzoek Univé: één op zes Nederlanders 'bewapend' naar bed

Ruim kwart bewoners bereid inbreker te overmeesteren

25 Oktober 2020

Maar liefst 17 procent van de Nederlanders heeft een wapen of ander voorwerp binnen handbereik in de slaapkamer om zich te kunnen verdedigen tegen inbrekers. Dat blijkt uit onderzoek dat Ipsos uitvoerde in opdracht van Univé. Bijna een kwart van de respondenten zegt in geval van inbraak een inbreker zelfs te zullen overmeesteren.

Hoewel cijfers van het CBS aantonen dat het aantal inbraken het afgelopen decennium in elke provincie bijna is gehalveerd en de lockdown als gevolg van corona dit voorjaar ook voor veel werkloosheid onder inbrekers zorgde, ziet Univé jaarlijks een seizoensgebonden inbraakpiek in het najaar. In het vierde kwartaal van elk jaar ligt het aantal inbraak- en diefstal gerelateerde claims dat de coöperatie binnenkrijgt op haar woonpolissen bijna 40 procent hoger dan de hoeveelheid in het tweede kwartaal. Met het onderzoek wilde Univé inzichtelijk krijgen hoe veilig bewoners zich voelen in hun huis en buurt en wat ze zelf ondernemen om inbraak te voorkomen.

Inbraak? Eerder bij de buren!

Uit de peiling blijkt dat een kwart van de Nederlanders zelf minstens een keer slachtoffer is geweest van een woninginbraak. Een vergelijkbare hoeveelheid kent iemand bij wie eens is ingebroken. Toch is de angst voor inbraak onder bewoners klein. Een kleine tien procent acht de kans op inbraak in zijn of haar straat of buurt bovengemiddeld. Slechts twee procent voorziet een aanzienlijke kans ten aanzien van de eigen woning. Volgens een derde van de respondenten zijn inbrekers beter af bij de buren. Vanwege een meer waardevolle buit (16%), betere ligging en vluchtroutes (11%) of hun gebrekkige preventiemaatregelen (9%) zou de kans op succes een deur verderop gunstiger zijn.

Wapen bij het bed

Met slechts 21 procent is de bereidheid om bovengemiddeld in preventie te investeren sowieso niet groot, wat ook de lage mate van toepassing van bijvoorbeeld cameratoezicht (12%), alarminstallaties (10%) en videodeurbellen (5%) verklaart. Veel Nederlanders laten meestal de lichten aan bij afwezigheid en/of kiezen voor extra of speciale vergrendeling van deuren en ramen (beide 47%). Opvallend is dat ruim één op zes bewoners een wapen of ander voorwerp ter verdediging op de slaapkamer klaar heeft liggen, voor het geval ze verrast worden door nachtelijk bezoek. Mannen bereid tot confrontatie inbreker
Waar weliswaar ruim de helft in geval van inbraak de veilige weg kiest en vanuit de slaapkamer contact zou zoeken met de politie, zegt bijna een kwart de stoute schoenen aan te trekken en de confrontatie te zoeken. Met name mannen beloven heldhaftigheid; 35 procent zegt niet terug te zullen deinzen een inbreker zelf te overmeesteren.

Reacties