Foto: Elektronische-inbraakbeveiliging-in-opmars

Alarmsystemen en beveiligingscamera’s schrikken inbrekers af

Elektronische inbraakbeveiliging in opmars. Waar let men op bij aanschaf?

Ook al dalen de inbraken en inbraakpogingen al jaren op rij, en werd dit door al het thuiswerken nog versterkt, àls er bij je wordt ingebroken dan is de impact groot. Eerdere onderzoeken geven aan dat velen daar echt last van hebben. Men slaapt slechter, en het gevoel van veiligheid in je eigen huis blijkt veelal verdwenen. Na een inbraak worden de sloten van het huis onder de loep genomen, maar steeds vaker kijkt men ook naar alarmsystemen en beveiligingscamera’s. Juist die elektronische beveiliging blijkt een extra gevoel van veiligheid te geven.

Alarmsystemen

Als de dief zijn slag heeft geslagen, of zelfs maar een poging heeft gewaagd, gaat het slachtoffer op zoek om zijn gevoel van veiligheid terug te krijgen. Deze slachtoffers bezitten bijna twee maal zo vaak een alarmsysteem als woningbezitters die de dans nog ontsprongen zijn. Een derde van de respondenten in het in februari gehouden onderzoek*) van de stichting Nationale Inbraakpreventie weken beschikt daarnaast ook over een beveiligingscamera. In het onderzoek werd verder gevraagd waar men op gelet heeft, dan wel op zou letten bij de aanschaf van een alarmsysteem. Daaruit bleek dat, naast de prijs van een systeem, men in eerste instantie kijkt of het alarmmeldingen kan doorgeven aan een (aantal) mobiele telefoons. Verder vindt men het van belang dat het systeem makkelijk zelf aan te leggen is en draadloos functioneert. Een duidelijk kleiner aantal respondenten vindt het belangrijk dat het systeem is aangesloten op een alarmcentrale.

Beveiligingscamera's

Ook beveiligingscamera’s blijken gewild als men slachtoffer is geweest van een inbraak(poging); we treffen bij hen de camera 50% vaker aan dan bij de overige woningbezitters. Voor de aanschaf van een beveiligingscamera hanteert men nagenoeg dezelfde eisen en wensen, namelijk goede prijs van het systeem, een mogelijke koppeling van de camera naar een of meer mobieltjes en wederom een draadloos apparaat dat gemakkelijk zelf aangesloten kan worden.

Meer informatie over alarmsystemen en beveiligingscamera’s kun je vinden op de website van de stichting Nationale Inbraakpreventie.

Reacties