Foto: energietransistie 2021 aangepast

2021: Omslagjaar duurzaam verwarmen

Feenstra ondersteunt manifest rendementseis cv-ketels

Feenstra, de grootste installateur van het land, draagt het vanmorgen door onder andere brancheorganisatie Uneto-VNI gepubliceerde Manifest ‘Rendementseis cv-ketels een warm hart toe. Zij staat achter de doelstellingen van dit manifest om de energietransitie binnen Nederland te versnellen door het invoeren van een rendementseis voor nieuw te installeren gasgestookte verwarmingsinstallaties. Dit betekent dat Feenstra zich gaat inzetten geen gasgestookte cv-ketels meer als enige warmtevoorziening in de woning te installeren.

“Wij maken ons sterk om zo spoedig mogelijk alleen nog cv-ketels in combinatie met een duurzame aanvulling, zoals een hybride warmtepomp, zonneboiler of andere aardgasbesparende producten te installeren. Uiteraard vervangen wij waar mogelijk ook zoveel mogelijk cv-ketels door een duurzaam alternatief. De mogelijke opkomst van groen gas blijft Feenstra ook zien als een goed alternatief voor de vervanging van aardgas als brandstof voor de gasgestookte cv-ketel. Cv-installaties die, nu of in de toekomst, op groen gas worden gestookt, blijft Feenstra installeren, ook wanneer dit de enige verwarmingsbron van de woning is”, aldus Ernie van Dalen, directeur bij Feenstra. “Daarnaast blijven wij uiteraard onze klanten wijzen op andere energiebesparende mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld isolatie, waterzijdig inregelen en zonnepanelen”.

Manifest

Het uitgangspunt van het manifest is de verduurzaming van de warmtevoorziening te versnellen, door op allerlei terreinen vaart te gaan maken. Te denken hierbij valt aan isolatie, warmtenetten, warmtepompen (all-electric en hybride) en kleinschaliger mogelijkheden als bijvoorbeeld infraroodpanelen of zonneboilers.

Feenstra toont haar betrokkenheid bij dit initiatief door bijvoorbeeld het actief informeren van bewoners over duurzame alternatieven voor en aanvullingen op de gasgestookte cv-ketel bij de vervanging van de huidige cv-ketel. “Als installateur zijn wij van mening dat wij het voortouw in de energietransitie moeten nemen. Het moet sneller, slimmer en betaalbaarder. Wij zijn als eerste bekend met nieuwe initiatieven en mogelijkheden. Het gaat voor Feenstra niet alleen om het verkopen van installaties. Zo kunnen wij woningcorporaties nog actiever adviseren bij het realiseren van CO2-reducerende maatregelen en onderzoeken wij de mogelijkheden voor een passende huurpropositie voor bijvoorbeeld hybride warmtepompen”, aldus Van Dalen. “Het investeren in de opleiding van onze vakmensen op het gebied van duurzame technieken heeft onze volle aandacht. Onze opleidingscentra zijn inmiddels uitgerust met de laatste technieken op het gebied van duurzaamheid”.

Reacties