Foto: Ezie-energieverbruik-woning

Ezie: totale energieverbruik woning bepalen

Met Ezie kan de woningmarkt voor elk huishouden zijn specifieke energieverbruik nauwkeurig voorspellen.

Met Ezie kan de woningmarkt voor elk huishouden zijn eigen specifieke energieverbruik nauwkeurig voorspellen.

Bovendien biedt deze nieuwe online tool de bewoners een onderbouwing in euro's of investeringen in energiebesparende maatregelen rendabel zijn en welke niet rendabel zijn. Ezie, ontwikkeld door Cauberg-Huygen, kan in tegenstelling tot het Energielabel of de EPC-berekening, een uitgebreid en realistisch beeld schetsen van het totale energiegebruik in een specifieke woning.

Energieverbruik woning in kaart

Als de bouwwereld de bewoner echt wil verleiden om een zuinig huis te kopen of om in energiebesparende maatregelen te investeren, moet zij kunnen hard maken wat de besparing is. Met Ezie kunnen de marktpartijen die besparingen nauwkeurig uitrekenen en garanderen. Diverse marktpartijen hebben daarom al interesse getoond. Partijen als BAM en Heijmans zullen Ezie in de praktijk gaan toepassen. Zo start Heijmans deze week met de verkoop van woningen in de derde fase van nieuwbouwproject Almere Green Poort. Daarbij zal deze projectontwikkelaar als eerste in Nederland zijn huizen mede op basis van de maandelijkse woonlasten gaan aanbieden. Met behulp van Ezie kan Heijmans elke potentiële koper exact voorrekenen wat zijn werkelijke, maandelijkse energiekosten worden in de nieuwe woning.

Een berekening via Ezie is niet alleen gebaseerd op de energetische staat van de woning, maar ook op de gezinssamenstelling en het bewonersgedrag. Juist dit verfijnde inzicht maakt dat Ezie een realistische voorspelling biedt van het totale energiegebruik. Bovendien kan de bewoner via de website www.ezie.com zijn verbruik steeds narekenen, bijvoorbeeld als hij nieuwe investeringen in energiebesparende technieken heeft gedaan of wilt zien waar hij zinvol kan besparen. Ezie werkt volledig online en leidt de gebruiker stapsgewijs, snel en zeer grafisch door een wirwar van energiegebruikers in de woning.

Maar niet alleen een projectontwikkelaar of bewoner kan deze tool gebruiken. Juist ook woningcorporaties, installatiebedrijven of Energy Service Company's (Esco's) kunnen hiermee hun potentiële klanten laten zien wat de concrete voordelen zijn van een energiezuinig huis of energiebesparende maatregelen. Daarmee is Ezie een applicatie die professionele marktpartijen helpt bij het objectief vermarkten van de energetische prestatie van hun vastgoed. Veel beter dan een Energielabel ooit kan doen. Daarmee is Ezie een instrument dat verdergaat waar het Energielabel stopt en op verfijnde wijze voortborduurt op de methode die aan het Energielabel ten grondslag ligt.

Tot op heden, zo stelde Cauberg-Huygen vast, ontbreekt het aan instrumenten om het totale energiegebruik in woningen zorgvuldig uit te rekenen. Zo ontstaan er in de praktijk flinke verschillen tussen een berekende energieprestatie en de werkelijke prestatie en het energiegebruik van de gebouwgebonden installaties. Daarnaast nemen bestaande instrumenten niet al het energiegebruik in een woning mee. De huidige rekenmethodes houden geen rekening met gebruikersgedrag of met de samenstelling van huishoudens. Zo blijkt dat er tussen gelijke woningen met verschillende gebruiksprofielen verschillen in energiegebruik kunnen optreden tot wel een factor 10 tot 15.

Voor de samenstelling van Ezie heeft Cauberg-Huygen diverse genormeerde rekenmethodes en onderzoeksresultaten uit de afgelopen jaren gebruikt. Het resultaat is een online tool die snel een betrouwbare indicatie geeft van de maandelijkse energielasten én de potentiële besparingen in euro's bij specifieke, energiebesparende maatregelen. Vervolgens kan de gebruiker binnen deze tool de indicatie verfijnen en verbeteren tot een nauwkeurige voorspelling van zijn specifieke situatie door spelenderwijs meer gegevens in de vullen over zijn woning, zijn huishouden en het energiegedrag. Bij iedere aanvulling of aanpassing van de gegevens zijn de consequenties direct te zien in concrete euro’s en ook nog gespecificeerd naar gas, elektriciteit en waterverbruik.

Meer informatie: www.ezie.com

Publicatiedatum: 8 juni 2013

Guido van Loon - Wonen.nl

Reacties