Foto: energie-besparen

Energielabel aanvragen

Is een nieuw energielabel aanvragen echt nodig? En waarom moet je hier sinds 2021 voor betalen?

Martin 03 November 2022

Energielabel aanvragen

Een nieuw energielabel aanvragen was niet eerder zo populair. Niet alleen omdat het verplicht is maar omdat een gunstige score bij verkoop of verhuur een grote invloed heeft op de koop- of huursom. Hoewel iedere woning in Nederland een label bezit zullen er veel van deze labels in 2025 komen te vervallen. Daar komt nog bij dat energielabels volgens de oude norm vaak niet blijken te kloppen. Is een nieuw energielabel aanvragen echt nodig? En waarom moet je hier sinds 2021 voor betalen?

Hoe werkt een energielabel?

Een energielabel is een certificaat dat aangeeft wat de energieprestaties van een woning zijn op een schaal van A t/m G. Een A-label woning verbruikt minder energie dan een vergelijkbare woning met G-label. Voor huizen die energieneutraal zijn of zelfs energie opleveren met bijvoorbeeld zonnepanelen is er het A++++ label. Dit is de hoogste score die een huis kan krijgen.

Er zijn in de loop der jaren meerdere versies geweest van het label. Voorheen was er een inspectie op vrijwillige basis zonder risico op een boete, dat is niet langer het geval. Daarnaast kregen in 2015 woonhuizen automatisch een label toegekend zonder inspectie op locatie. Er werd een schatting gemaakt op basis van informatie over huizen in Nederland. Sinds 2021 is er een nieuwe standaard ingevoerd die nauwkeuriger is. In plaats van een automatische label toekenning zal een erkend EP-adviseur een onderzoek aan huis uitvoeren. Via Energielabelperfect.nl kun je een nieuw energielabel aanvragen dat 10 jaar geldig is.

Is het nieuwe energielabel beter dan de oude?

Het label uit 2015 is eenvoudig en duidelijk, misschien wel té eenvoudig. Bij de berekening werd geen rekening gehouden met de individuele situatie, de eigenaar kon vrijwillig wijzigingen doorgeven. Het is daarnaast gebleken dat veel huizen een foutief label hebben gekregen, vaak lager dan de werkelijke situatie. Als de bewoner bijvoorbeeld de woning isoleert of zonnepanelen installeert dan wordt dit niet automatisch verwerkt op het label. Tot 2021 was het mogelijk om deze aanpassingen door te geven, nu is het verplicht om een officiële inspectie uit te laten voeren.

Waarom worden er veel energielabels aangevraagd?

Een certificaat heeft een geldigheid van 10 jaar, ook als het via de oude methode toegekend is. Milieu Centraal geeft echter geen waarde meer aan op hun website als het een ‘verouderd’ label betreft omdat de betrouwbaarheid hiervan te laag is. Toch mag een label jonger dan 10 jaar worden overhandigd aan een koper of huurder. Maar iemand die interesse heeft om het huis te kopen of huren zal graag een nieuw energielabel ontvangen met daarop meer uitgebreide informatie. Denk aan de isolatie kwaliteit per verdieping of het verschil tussen isolatie in de winter en zomer. Op het nieuwe label wordt meer informatie gegeven. Daarnaast is het voor de verkoper of verhuurder voordelig als het energielabel een hogere score heeft. Een A-label woning ligt beter in de markt dan een C-label of lager.

Moet je lang wachten bij een energielabel aanvraag?

Een energielabel aanvragen kan lang duren, afhankelijk van waar je de aanvraag indient. Er zijn nog te weinig EP-adviseurs opgeleid om aan de vraag te voldoen. Afhankelijk van de regio waar het pand staat kan de wachttijd oplopen tot meerdere maanden. Via Energielabelperfect.nl is het vaak mogelijk om binnen enkele dagen een inspectie uit te laten voeren. Er is een netwerk aan erkende adviseurs die lokaal hun werkzaamheden uitvoeren tegen een vast tarief. Het is verplicht om een erkende EP-adviseur in te schakelen, die mag het nieuwe label registreren.

Strenger beleid sinds 2021

De regels zijn in 2021 aangescherpt. Zo is er een nieuwe norm om huizen te toetsen op energieprestaties. Omdat het voorgaande systeem niet voldoende nauwkeurig was is het verplicht om een erkende inspecteur in te schakelen. Dit kun je vergelijken met een onafhankelijk taxateur maar dan op het gebied van duurzaamheid. Het is verplicht om bij een advertentie voor verkoop of verhuur het label aan te duiden. Als dit een verouderd label is dan kan de score lager zijn dan de werkelijkheid waardoor de woning een lagere marktwaarde heeft. Als een gebouw in de advertentie en/of bij overdracht niet voorzien is van een geldig label dan riskeert de eigenaar een boete. Voor zowel woningen als zakelijke panden is deze boete in 2022 bijna verdubbeld. Als er geen label voorhanden is, of het label is verouderd, dan biedt het zeker voordeel om een nieuw energielabel aan te vragen via Energielabelperfect.nl.

Reacties