Welke verzekeringen moet je allemaal afsluiten bij het kopen van een huis?

Een huis kopen is een grote gebeurtenis, er komt van alles bij kijken. Het is een grote financiële verplichting en daar zijn voorwaarden aan verbonden.

Guido van Loon 12 Juni 2020

Een aantal daarvan betreft het afsluiten van bepaalde verzekeringen. Naast verplichte verzekeringen zijn er nog vele andere verzekeringen die het overwegen waard zijn omdat ze zeker van pas komen in het leven. Welke verzekeringen dat zijn? We lopen ze door met je.

Opstalverzekering

Een verzekering die in veel gevallen verplicht wordt gesteld door hypotheekverstrekkers, is de opstalverzekering. Hiermee verzeker je onroerende zaken, in feite alles wat ‘vastzit’ aan je woning en niet tot de inboedel valt. Hier horen bijvoorbeeld ook de badkamer en de keuken bij. Ontstaat hier schade aan, door inbraak, storm of brand, dan wordt dit meestal gedekt door de opstalverzekering.

Overlijdensrisicoverzekering

Vaak willen hypotheekverstrekkers ook dat er bij het afsluiten van een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten. Dit is een verzekering die uitbetaalt aan je partner of nabestaanden wanneer jij binnen een vastgestelde tijd komt te overlijden. De hypotheekverstrekker wil dit omdat er een grotere garantie is dat de hypotheek ook na jouw overlijden nog wordt afgelost. Let wel op: een overlijdensrisicoverzekering is niet hetzelfde als een uitvaartverzekering. Sluit je een overlijdensrisicoverzekering voor een periode van 20 jaar en je overlijdt pas daarna, dan wordt er niets uitgekeerd. Een uitvaartverzekering heeft daarentegen geen einddatum, zoals bij de overlijdensrisico. Bij overlijden keert een uitvaartverzekering uit.

Uitvaartverzekering

De kosten van een uitvaart bedragen gemiddeld 8.000 euro. Om deze kosten te dekken, kun je een uitvaartverzekering afsluiten. Er bestaan verschillende mogelijkheden bij het afsluiten van een uitvaartverzekering. Zo kun je ervoor kiezen om bij je overlijden een bedrag te laten uitkeren aan de nabestaanden. Het is ook mogelijkheid om je nabestaanden bonnetjes te laten opsturen naar de uitvaartverzekeraar die op basis daarvan de rekeningen betaalt. Met een uitvaartverzekering voorkom je dat je nabestaanden opdraaien voor de kosten van jouw uitvaart. Let op: wanneer je zelf spaart voor je uitvaart, zullen je nabestaanden de kosten voor jouw uitvaart moeten voorschieten. Jouw geld is namelijk niet direct beschikbaar is voor de mensen aan wie je het nalaat.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzeker je alle ‘losse’ spullen in je woning, de inboedel dus. Denk daarbij aan je meubels, je elektronische apparatuur en je kleding. Maar dus ook de badkamer en keuken. Voor een passende inboedelverzekering moet je een goede schatting maken van de waarde van je inboedel. Doe je dit niet, dan bestaat de kans dat je onderverzekerd bent. Loop je dan schade op aan je inboedel door bijvoorbeeld diefstal, brand, storm, inbraak of overstroming, dan kunnen er problemen ontstaan met de vergoeding hiervan.

Rechtsbijstandsverzekering

Bij het kopen van een huis zijn grote bedragen gemoeid. Er kunnen, om wat voor redenen dan ook, conflicten ontstaan. Een verzekering voor juridische hulp biedt dan uitkomst. Sluit je een rechtsbijstandverzekering af, verzeker je er dan van dat je die ook kunt inschakelen voor juridische hulp bij de aankoop van je woning. Soms zijn de zaken die hiermee te maken hebben alleen gedekt in een aanvullende module, waarvoor je moet bijbetalen.

Woonlastenverzekering

Een woonlastenverzekering kun je afsluiten bij je hypotheek. Deze verzekering keert uit als je inkomen afneemt of wegvalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Hiermee zorg je dat je je maandelijkse hypotheeklasten kunt blijven betalen, zodat je niet hoeft te verhuizen. Vraag je bij het afsluiten van deze verzekering wel goed af of deze in jouw geval echt nodig is. Hoe ziet jouw financiële situatie eruit als je arbeidsongeschikt raakt? Check eerst op welke sociale vangnetten je misschien recht hebt en hoeveel deze uitkeren. Ook is het verstandig om te weten bij welk percentage arbeidsongeschiktheid er wordt uitgekeerd en hoeveel die uitkering dan is. Heb je zelf genoeg reserves of is het inkomen van je partner voldoende, dan is een woonlastenverzekering misschien niet nodig.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als autobezitter ben je vast bekend met het concept van een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is namelijk verplicht voor autobezitters, voor de dekking van eventuele schade die je bij anderen veroorzaakt bij een aanrijding. Zo’n verzekering bestaat er ook voor het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan de schade die je kinderen kunnen veroorzaken aan spullen van anderen. Deze schade kun je dekken met een aansprakelijkheidsverzekering.

Reacties