Foto: Bouw_Duurzaam_1

Duurzaam bouwen

De twee meest in het oog springende vormen van duurzaam bouwen zijn passief bouwen en energieneutraal bouwen. Lees hier meer over deze duurzame vormen.

Guido van Loon

Wat al snel blijkt, is dat het voornamelijk draait om efficiënt energieverbruik. Duurzaam bouwen is namelijk dé manier om optimaal in jouw woonbehoefte te voorzien, zonder dat volgende generaties de rekening gepresenteerd krijgen. De noodzaak om zuiniger met onze energie om te gaan, is dan ook groot. De energieprijzen stijgen (volgens onderzoek verdubbelen deze zelfs iedere 10 jaar) en we willen de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. We zullen dus energiezuiniger moeten gaan bouwen. Dit kan op verschillende manieren bereikt worden. 

PassiefHuis

Bij het bouwen van een PassiefHuis staat een minimaal verbruik van energie centraal. Bij passief bouwen draait het voornamelijk om luchtdicht bouwen. Hiermee krijg je woningen die weinig tot geen energie verbruiken en toch een behaaglijk binnenklimaat kennen. Dit wordt gerealiseerd doordat PassiefHuizen beschikken over een hoogwaardige isolatie, kierdichte constructiedelen en aansluitingen, ventilatie met warmteterugwinning, goede zonwering en een warmtepomp voor warm tapwater en koeling. Hierdoor hebben dit type huizen een extreem beperkt warmteverlies. Een PassiefHuis heeft dan ook geen verwarmingsinstallatie nodig, het kan verwarmd worden via de op temperatuur gebrachte ventilatielucht. PassiefHuizen blijken erg efficiënt, ze verbruiken ongeveer 85% minder energie dan woningen gerealiseerd volgens de huidige bouwnormen. Er kan gebouwd worden met zowel traditionele als moderne bouwmaterialen. Er is bovendien een grote mate van ontwerpvrijheid, men is totaal niet aan een keurslijf gebonden.

Energieneutraal

Een energieneutrale woning is in prinicipe een woning die net zoveel energie opwekt als dat het verbruikt. Energieneutraal bouwen lijkt in veel op passief bouwen maar is zeker niet hetzelfde. Een energieneutrale woning gaat net even iets verder. Zo voldoet dit type woning volledig in zijn eigen energiebehoefte. Een energieneutraal gebouw heeft namelijk, over een jaar gemeten, een energieverbruik van ten hoogste nul, of het wekt zelfs energie op. Dit wordt gerealiseerd op basis van hernieuwbare energie via het gebruik van een zonneboiler, zonnepanelen en windenergie. Energieneutraal bouwen zal een revolutie betekenen in de architectuur, met name het dak en de gevels spelen hierbij een belangrijke rol. Bijvoorbeeld een dak vol met zonnecellen, gevelindelingen die het zonlicht vangen of juist blokkeren. Toch zijn ook meer klassieke woningen geschikt voor een energieneutrale woning, het hóeft niet een futuristisch ogende woning te worden.

EPC-norm

Dat de duurzaam bouwen de toekomst heeft, staat vast. Zo is sinds 1 januari 2011 is de EPC-norm, de energieprestatiecoëfficiënt, verlaagd naar 0,6. De EPC is een maat voor de energie-efficiëntie van een gebouw. Hoe lager de EPC, hoe beter de energie-efficiëntie. Een woning met een hoge mate van energie-efficiëntie zorgt ervoor dat de bewoner een laag energieverbruik kan realiseren bij het gebruikelijke wooncomfort. De komende jaren zal deze norm nog verder dalen, naar 0,4 in 2015 en in 2020 naar 0.

Tips voor energiezuinig ontwerpen

- Verminder de energievraag. Dit kan door een gunstige oriëntatie op de zon, een isolatieschil, energiezuinige verlichting en apparatuur;

- Benut restwarmte uit interne en externe bronnen;

- Gebruik voor de overgebleven energievraag zoveel mogelijk duurzame energie. Denk hierbij aan zonnepanelen, zonneboilers en windenergie;

- Als het onvermijdelijk is om ook fossiele energie te gebruiken, kies dan voor een efficiënte methode, bijvoorbeeld door middel van een warmtepomp.

Guido van Loon - Wonen.nl

Reacties