Foto: 201708/Krapte-op-de-woningmarkt.jpg

Krapte op de woningmarkt

Er is een steeds groter tekort aan huurwoningen in het middensegment.

Nederland telt totaal meer dan 3,2 miljoen huurwoningen, maar slechts 10 procent daarvan heeft een huurprijs tussen de 710 en 970 euro per maand. Uit onderzoek is gebleken dat er in Nederland minimaal 75.000 extra van nodig zijn.

Vooral Amsterdam en Utrecht kampen met een erg tekort aan huurwoningen in het middensegment. Daarnaast spelen de problemen ook erg in Den Haag, Delft, Leiden en Groningen. 
Door de krapte op de woningmarkt, blijven de huren in de vrije sector stijgen. Daardoor wordt het als maar moeilijker voor mensen met een middeninkomen, om een betaalbare huurwoning te vinden. Er is geen wetgeving omtrent huurtarieven, dus huisbazen kunnen eigenlijk ongelimiteerd verhogen.

Als je bijvoorbeeld kijkt op Huizenmarkt.nl vind je meer dan 10.000 woningen. Echter valt op dat wanneer je zoekt in steden als Amsterdam en Utrecht, dat het meerendeel van het aanbod te duur is voor de middeninkomens.

Weinig nieuwbouw door de crisis

Door de crisis is er de voorbije jaren ook weinig gebouwd. En als er al gebouwd is dan betreft dit vaak koopwoning. Dit komt omdat het financieel aantrekkelijker is voor projectontwikkelaars en gemeente.

Amsterdam onderneemt actie

De gemeente Amsterdam heeft onlangs een actieplan opgesteld. Onlangs berichte de Nos al over dit actieplan. Concreet houdt het in dat Amsterdam tot en met 2025, maar liefst 1500 woningen per jaar wilt realiseren die zullen dienen als huurwoning. Dit wordt gerealiseerd door het bouwen van nieuwe woningen, maar ook door kantoorpanden die leeg staan om te bouwen tot huurwoningen.

Ook voor het bouwen van nieuwbouwprojecten gelden er de komende jaren andere voorwaarden in Amsterdam. Zo wordt er een vaste huur afgesproken met ontwikkelaars die 25 jaar geldt. Ook mogen er alleen mensen wonen met een bepaald maximaal inkomen. Amsterdam wil ook scheef wonen gaan aanpakken. Ze willen mensen die veel verdienen en in een sociale huurwoning wonen, voorrang geven op middel dure woningen. Op deze manier moeten er meer sociale huurwoningen vrijkomen voor mensen die dit echt nodig hebben. Het is belangrijk dat de nieuw te bouwen woningen ook voor lange tijd in het middensegment blijven. Dit kan alleen door goede afspraken te maken met de ontwikkelaars. Er moet echt voorkomen worden dat ze uiteindelijk toch weer voor veel te veel geld worden aangeboden. In het verleden is dit weleens mis gegaan. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van North Orleans in het stadsdeel Amsterdam-Noord. Dit appartementencomplex was bedoeld als studentenhuisvesting. Echter worden deze huurwoningen nu aangeboden voor 1250 euro per maand aan jonge werkende. Het lukt de gemeente Amsterdam niet om in te grijpen. 

Reacties