Foto: 260482

UV desinfectie een veiligere keuze voor zwembaden volgens Amerikaans onderzoek

De stoffen die meestal worden gebruikt voor het desinfecteren van zwembadwater kunnen ernstige gevaren opleveren voor de gezondheid van de baders

De stoffen die meestal worden gebruikt voor het desinfecteren van zwembadwater kunnen ernstige gevaren opleveren voor de gezondheid van de baders

Dit blijkt uit een onderzoek dat wordt gepubliceerd door het Amerikaanse tijdschrift Environmental Science & Technology*.

 

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door de Universiteit van Illinois, toont aan dat blootstelling aan de bijproducten van chemische desinfectie vroegtijdige veroudering, geboortedefecten, astma en blaaskanker kan veroorzaken. De resultaten wijzen uit dat zwembaden het beste kunnen worden gedesinfecteerd met een combinatie van ultraviolet (UV) en chloor, in plaats van de traditionele methode waarbij enkel chloor wordt gebruikt.

Hanovia biedt via haar distributeur in de Benelux, Eurfor Inter, een veiligere en niet-chemische methode om zwembadwater te desinfecteren met haar UV-systemen. Water dat wordt gecirculeerd in het zwembad wordt blootgesteld aan UV-licht van een specifiek spectrum, wat wordt geabsorbeerd door het DNA van de micro-organismen. Dit leidt tot permanente, onherstelbare inactivatie van het micro-organisme.

Bovendien zet UV-licht een foto-chemisch en foto-oxidatieproces op gang, dat chloraminen, de bijproducten van chloordesinfectie doodt. Dit beperkt de bijkomende gezondheidsrisico's, alsmede de onaangename geur, oog- en huidirritatie en het roesten van materialen in het gebouw.

Er is nog altijd chloor nodig voor residuale desinfectie, maar in zwembaden waar een UV-systeem wordt gebruikt, wordt tot 90% minder chloor gebruikt dan in baden waarvoor geen UV wordt gebruikt.

Hanovia systemen controleren de intensiteit van de UV lamp en regelen ze op het passende energieniveau, terwijl automatische wissers de kwartsbuis rond de UV lamp proper houden. De stroomschakelaar zorgt ervoor dat de sterkte van de UV straling varieert naargelang de vraag, om zo ten allen tijde een optimale prestatie te garanderen.

De systemen zijn compact en kunnen normaliter worden geïnstalleerd in het bestaande leidingnetwerk. Het systeem hoeft slechts eenmaal per jaar te worden onderhouden en tijdens deze onderhoudsbeurt wordt de lamp vervangen.

Over Hanovia

Hanovia (www.hanovia.com) heeft haar hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk met een wereldwijd distributienetwerk en is wereldleider op het gebied van UV desinfectietechnologie voor toepassingen in zwembaden, aquacultuur en de industrie. De firma heeft meer dan 80 jaar ervaring in design, ontwikkeling, fabricage en distributie van UV systemen over de hele wereld. In Nederland en België wordt de firma vertegenwoordigd door Eufor Inter (www.euforinter.be). Hanovia is een dochteronderneming van Halma p.l.c. (www.halma.com).

* Environ. Sci. Technol. 2010, 44, 3527–3532.

Publicatiedatum: 3 februari 2011


Reacties