Foto: inbraakpreventie-deur-slot-Nationale-Inbraak-Preventieweken

Nederland doet de deur op slot

Campagnes voor inbraakpreventie hebben zin. Nederlanders denken beter na en nemen maatregelen om inbraak te voorkomen.

Van de bijna 95% van de Nederlanders die beveiligingsmaatregelen trof, hebben de meesten hun gedrag aangepast. Zo zegt drie kwart beter te letten op het afsluiten van deuren (76%) en ramen (71%), de helft laat de verlichting branden wanneer het donker wordt, ook als er niemand thuis is (50%) en vier op de tien bergen hun spullen beter en/of vaker uit het zicht op (39%). Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek onder 822 respondenten door de stichting Nationale Inbraak Preventieweken (NIPW).

Bijna een derde van de Nederlanders die hun huis hebben beveiligd, gaat een stap verder door betere sloten op deuren (32%) en ramen (30%) te plaatsen. Ook plaatsen de mensen die actie ondernemen dievenklauwen in deuren (27%) en ramen (27%) en afsluitbare grendels op ramen (27%). Vooral 60-plussers troffen deze meer rigoureuze beveiligingsmaatregelen.

Sommige Nederlanders komen in actie omdat zij eerder te maken hebben gehad met inbraak in hun woning. Uit onderzoek blijkt dat ruim 75% van de slachtoffers van een inbraak maatregelen treft om hun huis veiliger te maken.

Daarnaast werpen campagnes over inbraakpreventie hun vruchten af, stelt voorzitter Coen Staal van NIPW. Hij wijst erop dat uit onderzoek blijkt dat 86% weleens iets in de media heeft gelezen, gezien of gehoord over inbraakpreventie waarvan NIPW de bron was. Daarnaast heeft 15% aan de hand van die berichten maatregelen getroffen en bijna de helft (53%) zegt daarover na te denken.

Staal: ‘We merken dat we als stichting inmiddels landelijke bekendheid genieten als onafhankelijk expert op het gebied van inbraakpreventie. De afgelopen drie jaar hebben we veel onderzoek gedaan en de resultaten hiervan via de media gedeeld. Doordat we als enige organisatie belangrijke gegevens hebben verzameld over inbraak­plaatsen en -methoden en de gevolgen van een inbraak voor de slachtoffers, hoeven we niet te gissen of op ons gevoel af te gaan. We hebben de beschikking over betrouwbare feiten.’

Reacties