Voorkom wateroverlast in je tuin en maak gebruik van subsidie

Regenwater in je tuin houden is belangrijk. Wist je dat er al veel gemeenten zijn die dit stimuleren met afkoppelsubsidie? Lees nu hoe je dat doet.

Waarom regenwater in je tuin houden?

De klimaatverandering zorgt voor extreme regenbuien en grote periodes van droogte. Door het nemen van maatregelen kunnen we regenwater, dat nu afgevoerd wordt naar het riool, beter benutten. Zo zijn er oplossingen voor het opvangen, infiltreren en hergebruiken van regenwater in de tuin. Het klimaatbestendig maken van tuinen lijkt iets kleins, maar als iedereen het doet dan maken we samen Nederland klimaatbestendiger. Wist je dat veel gemeenten hiervoor al afkoppelsubsidies verstrekken? 

Merk jij ook de gevolgen van de klimaatverandering in de tuin? Het ene moment veroorzaken regenbuien waterplassen in je tuin. Terwijl op een ander moment de grond uitdroogt en het grondwaterpeil daalt. Door het dalende grondwaterpeil hebben bomen en struiken het zwaar in droge periodes, verzakt het straatwerk in je tuin en vallen op sommige plekken zelfs de beken droog. Vervelend. Maar hier kun je iets aan doen.

Met de SlimLine - de bekendste lijngoot van TV én de meest gebruikte door hoveniers - en het milieuvriendelijke en duurzame RainBloxx infiltratiesysteem kun je regenwater infiltreren en zorg je voor waterbalans in de tuin. Het regenwater dat op het ene moment teveel valt wordt direct opgenomen in het ondergrondse RainBloxx infiltratiesysteem, zodat wateroverlast in je tuin en op je terras wordt voorkomen en het grondwaterpeil wordt aangevuld. Dat is regenwater slim gebruiken!

Bijkomend voordeel is dat je minder kostbaar drinkwater aan het sproeien bent op warme dagen. Wist je dat er al veel gemeentes zijn die hiervoor klimaatsubsidie/afkoppelsubsidie verstrekken?Reden genoeg dus om het regenwater ruimtebesparend in je tuin te infiltreren.

Op de website van ACO EasyGarden wordt onder ‘toepassingen’ aan de hand van animaties uitgelegd hoe je regenwater slim gebruikt in jouw tuin.