Laat je tuin niet onderlopen!

Ons klimaat verandert. Het wordt niet alleen droger, er komen ook steeds meer zeer zware buien.

29 Mei 2018

Bij een flinke wolkbreuk kan er binnen een uur wel zo’n 110 mm neerslag vallen, oftewel 11 emmers water per vierkante meter. Dat is meer dan er normaal in een maand valt. Bij dit soort buien staat je terras in no time compleet blank. En dan is sinds 2008 ook nog eens in de Waterwet vastgelegd dat je zelf verantwoordelijk bent voor de afvoer van regenwater op jouw perceel. Wil je flinke schadeposten voorkomen, dan is afwateren de enige oplossing!

Maar weinig huisbezitters weten het: voor regenwater in je tuin ben je zelf verantwoordelijk. Lozen op het gemeentelijk riool mag niet meer; veel gemeenteriolen zijn daar ook niet op berekend. Alleen in gemeenten waar het grondwaterpeil heel hoog is en de bodem uit klei bestaat, neemt de gemeente vaak de verantwoordelijkheid over. In alle andere gebieden is de afvoer aan de perceeleigenaar.

Twee derde tuin verhard

Twintig jaar geleden was er een soort gouden standaard voor tuinen: één derde groen, één derde gras en één derde verhard, met grind of iets dergelijks. Dat is helemaal passé: inmiddels is twee derde verhard. Niets mis met die trend, maar het zorgt er wel voor dat er nog meer regenwater afgevoerd moet worden: door die tegels zakt het niet meer vanzelf in de grond. Daar komt bij dat de tegels in de tuin, conform de wens van de consument, steeds groter worden. Hoe groter de tegel, hoe minder voeg om water door weg te laten lopen. Of, wat ook steeds vaker gebeurt: de voegen worden afgedicht, zodat er geen onkruid meer kan groeien. Maar dus ook geen water meer door weg kan zakken.

Voorbereid op de toekomst

Als de tuin verhard is, moet het regenwater opgevangen en afgevoerd worden – simple as that. Hiervoor zijn terrasgootjes enerzijds en infiltratie of regenwatergebruik anderzijds een oplossing. In het terras plaats je een roostergoot of sleufgoot naar keuze en sluit je die aan op de infiltratiebox. Een infiltratiebox met een hoge oppervlak/inhoudverhouding kan snel het opgevangen water in de bodem laten doorsijpelen. Als de grond uit klei bestaat, moet je meer infiltratieboxen plaatsen. Een goot kan het opgevangen water ook kwijt in een regenwatertank die ingegraven wordt en waarvan je water voor tuinbesproeiing kunt oppompen. Een investering die niet alleen flinke waterschade kan voorkomen, maar ook de waarde van je huis verhoogt. Want regenwater opvangen en goed afwateren, daar kan je niet snel genoeg mee beginnen!

Lees meer over de mogelijkheden voor afwatering

Reacties
Anderen bekeken ook