Rabobank en Greenhome helpen klanten hun woning te verduurzamen

Rabobank is een samenwerking gestart met online platform GreenHome om haar klanten te helpen bij het treffen van energiebesparende maatregelen.

25 Juni 2017

Een lagere energierekening, meer comfort en een woning die in waarde stijgt. Een duurzaam huis biedt huiseigenaren veel voordelen, maar ze ervaren de weg naar zonnepanelen en extra isolatie vaak als lang en ingewikkeld.

Woningen zijn verantwoordelijk voor 18% van de Nederlandse CO2 uitstoot. In het Energieakkoord is bepaald dat alle woningen in 2030 gemiddeld een A label moeten hebben. Momenteel heeft ongeveer 45% van de woningen energielabel D of lager. Er moet dus nog veel gebeuren voor het behalen van deze doelstelling. Dat kan door zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen neer te zetten. En door bestaande woningen te renoveren om de lage energielabels te compenseren.

Terughoudend

Elze Vonk, directeur Wonen bij Rabobank: ‘We weten dat 80% van de huiseigenaren best iets wil doen om de woning energiezuiniger te maken. Slechts een klein percentage zet daadwerkelijk deze stap. Huiseigenaren ervaren belemmeringen, vinden het lastig of zien onvoldoende voordelen van de investeringen in energiezuinige maatregelen. Rabobank gaat samenwerken met Greenhome om het voor huiseigenaren makkelijker te maken hun huis te verduurzamen. Hiermee geven we een boost aan de verduurzaming van bestaande woningen.’

Platform

Greenhome.nl is een onafhankelijk online platform dat particulieren en plaatselijke aanbieders van energiebesparende oplossingen bij elkaar brengt. De huiseigenaar krijgt een concreet advies voor zijn eigen huis met behulp van de online HuisScan. De maatregelen die uit het advies komen, kunnen uitgevoerd worden door ondernemers uit de buurt. Het platform brengt vraag en aanbod bij elkaar en draagt daarmee bij aan de lokale werkgelegenheid. Rabobank zet haar netwerk in om zakelijke klanten op het platform aan te sluiten.

Greenhome bedient de aangesloten ondernemers met kwalitatief hoogwaardige leads, waardoor ze kunnen besparen op marketingkosten. Bij uitvoering van de maatregelen dragen de ondernemers een kleine vergoeding af aan Greenhome.

Paul Geurts van Kessel, mede-oprichter van Greenhome: ‘De HuisScan geeft huiseigenaren snel en eenvoudig inzicht in de mogelijkheden om energie te besparen óf juist op te wekken. We geven advies over de kostenbesparing, de benodigde investering en zaken als rendement op de investering.’

Reacties