Foto: Voor-het-eerst-in-jaren-blijven-variabele-energietarieven-gelijk

Voor het eerst in jaren blijven variabele energietarieven gelijk

De energierekening voor de helft van de Nederlandse huishoudens daalt per 1 januari met 2,5%.

Het gaat hierbij om huishoudens met een variabel energietarief. Hoewel de variabele energietarieven van de drie grootste energieleveranciers per 1 januari 2020 voor het eerst in jaren gelijk blijven, daalt de gemiddelde energierekening voor een meerpersoonshuishouden met zo’n € 70,-. De eerder door het kabinet aangekondigde verlaging van de energiebelastingdruk is hiervan de oorzaak. Het voordeel van deze verlaging valt lager uit door de stijging van de netbeheerkosten in 2020. De variabele energietarieven blijven echter gemiddeld boven de huidige vaste tarieven voor 1- en 3-jarige contracten. Dit heeft Pricewise berekend op basis van de nieuwe tarieven van de drie grootste energieleveranciers – Vattenfall, Essent en Eneco – voor een meerpersoonshuishouden (met een verbruik van 3.500 kWh elektriciteit en 1.500 m³ gas). De verwachting is dat de energierekening na 2020 mogelijk weer gaat stijgen als gevolg van stijgende netwerkkosten en een toenemende energiebelastingdruk vanaf 2021.

Lichte daling energierekening in 2020 van gemiddeld € 70,- 

Per 1 januari 2020 veranderen de energiebelastingen en netbeheerkosten. De variabele energietarieven van de drie grootste energieleveranciers blijven ongewijzigd. Door de verlaagde energiebelastingdruk daalt per 1 januari 2020 die kostenpost met zo’n € 75,-. Hierbij wijkt Pricewise af van de € 100 verlaging die eerder door het kabinet is aangekondigd als gevolg van een lager gemiddeld verbruiksprofiel (2525 kWh elektriciteit en 1.500 m3 gas). De netbeheerkosten stijgen daarentegen gemiddeld met € 5,-. Hierdoor daalt de gemiddelde energierekening met zo’n € 70,-.

Hans de Kok, directeur van Pricewise, verwacht dat de netbeheerkosten de komende jaren verder zullen stijgen. “Netbeheerders moeten in de toekomst hogere kosten en investeringen in het netwerk doorberekenen aan de consument,” geeft hij aan. “Deze kosten zullen daarom een paar tientjes per jaar stijgen.” Of de energierekening als gevolg van deze stijgende kosten vanaf 2021 wél zal stijgen, is nog maar de vraag volgens De Kok. “Dit ligt onder andere aan de ontwikkeling van de energietarieven. Wel verwacht ik dat de belastingdruk op energie vanaf 2021 weer gaat toenemen.” 

Vast energiecontract gemiddeld € 75,- goedkoper dan variabel energiecontract

Vergelijk je de energietarieven, dan is ondanks de daling van de variabele energietarieven, een contract met vaste tarieven nog steeds gemiddeld € 75,- goedkoper. Ongeveer de helft van de huishoudens heeft een variabel energiecontract. Vooral consumenten die hun energiecontract al een tijd niet hebben aangepast, hebben een contract met variabele tarieven. Een vast energiecontract loopt namelijk bij afloop stilzwijgend over in een variabel energiecontract. Vaak zijn consumenten met een variabel contract duurder uit dan consumenten met een vast contract omdat variabele tarieven over het algemeen hoger liggen.

Energierekening groot gasverbruikers stijgt

De energierekening daalt niet voor alle Nederlanders: “Huishoudens die veel gas blijven verbruiken gaan meer belasting betalen dan huishoudens die voornamelijk elektriciteit gebruiken. De grote, slecht geïsoleerde huizen die veel gas verbruiken, gaan er dus wél op achteruit.”

De ondersteunende tabellen zijn te vinden in het online persbericht op Pricewise.nl.

Reacties