Foto: 2022/Ontevreden-met-je-WOZ-waarde-Dit-kun-je-doen.jpg

Ontevreden met je WOZ-waarde? Dit kun je doen

Samen met de gemeentelijke belastingaanslagen krijg je in februari je WOZ-beschikking. Twijfels of de hoogte van de beschikking wel klopt? Dit kun je doen.

Guido van Loon

De gemeente waarin je woont stelt elk jaar de WOZ-waarde van je woning samen. WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken en toont de marktwaarde van je woning.
Je gemeente bekijkt jaarlijks de waarde van woningen en bouwwerken binnen zijn gemeentegrenzen. Als woningeigenaar ontvang je de WOZ-waarde in een beschikking waarbij je te zien krijgt wat je moet betalen aan diverse belastingen, zoals de waterschapslasten, de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting. Verder bepaalt deze waarde ook de hoogte van het eigenwoningforfait.

Je gemeente berekent je WOZ-waarde aan de hand van verschillende zaken. Voorbeelden hiervan zijn:
- Het bouwjaar van de woning
- De grondoppervlakte van het huis
- Het type woning
- De grootte van de woning
- De ligging van de woning
- Verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in jouw buurt

Hoe controleer je je WOZ-waarde

Allereerst is het belangrijk om je te realiseren dat de WOZ-waarde niet overeen hoeft te komen met de verkoopwaarde of vraagprijs van jouw woning. Dat komt met name omdat bij het bepalen van de WOZ-waarde 1 januari 2021 als peildatum wordt aangehouden. Hierdoor kan het zijn dat de WOZ-waarde lager uitvalt dan de waarde van je woning, bijvoorbeeld wanneer de prijzen van woningen in dat jaar flink gestegen zijn.
Twijfel je echter toch over de hoogte van de WOZ-waarde, dan kun je dit zelf controleren. Dit kun je doen door bijvoorbeeld het taxatierapport bij de gemeente op te vragen. De WOZ-waarde wordt namelijk bepaald aan de hand van een taxatie. Ook kun je jouw WOZ-waarde naast die van vergelijkbare woningen in je wijk leggen. Je kunt van elke woning de WOZ-waarde opvragen bij het WOZ-waardeloket.

Bezwaar maken

Heb je vervolgens het gevoel dat de WOZ-waarde niet klopt dan kun je WOZ bezwaar maken. Dit kan bij je gemeente en kost je niets. Het is belangrijk je bezwaar met zoveel mogelijk argumenten te onderbouwen. Na het indienen van je bezwaarschrift zal de gemeente in de loop van het jaar schriftelijk aan je meedelen welke beslissing er is genomen. Daarin worden al jouw argumenten meegenomen. Tegen die beslissing kun je vervolgens weer in beroep gaan bij de rechtbank.

Je kunt er voor kiezen zelf bezwaar te maken maar je kunt er ook voor kiezen dit uit te besteden. Tegenwoordig zijn er verschillende, gespecialiseerde partijen, bijvoorbeeld Juist WOZ, die je dit uit handen nemen. Zij hebben juristen en taxateurs in dienst, die veel ervaring hebben met dit soort dossiers. Bovendien is het bezwaar maken gratis!

Zeker het proberen waard dus!

Reacties