Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van je woning? Dit zijn de mogelijkheden

Tegelijk met de gemeentelijke belastingaanslagen krijg je in februari van elk jaar ook de WOZ-waarde van je woning van de gemeente.

Guido van Loon 27 Mei 2019

De waarde van je woning op 1 januari van het voorgaande jaar is de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is voor de belastingdienst een soort prijskaartje. Op basis van deze waarde wordt bepaald hoeveel gemeentelijke belasting je moet betalen en hoe hoog je heffingen voor het waterschap zijn. De WOZ-waarde bepaalt ook de hoogte van het eigenwoningforfait. Als je een woning erft, wordt de WOZ-waarde gebruikt om de hoogte van de erfbelasting te berekenen.

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Een hoge WOZ-waarde betekent dat je meer belasting moet betalen. Als je het idee hebt dat de WOZ-waarde van je woning niet klopt kun je bezwaar aantekenen. Dat moet bij de gemeente. Het kost niets en bezwaar maken is de laatste jaren tamelijk eenvoudig geworden. Veel gemeente hebben op hun site zelfs al voorbeeld bezwaarbrieven. Die kun je gebruiken om een bezwaar in te dienen. Een voorbeeldbrief is best handig, want op die manier is de kans dat je iets vergeet in te vullen een stuk kleiner. Maar je kunt ook telefonisch bezwaar maken of op basis van no cure no pay een bezwaar laten indienen door een gespecialiseerd bureau.

Hoe wordt een bezwaar behandeld

Het is belangrijk om je bezwaar met zoveel mogelijk argumenten te motiveren. Na het indienen van je bezwaarschrift WOZ zal de gemeente in de loop van het jaar schriftelijk aan je meedelen welke beslissing er is genomen. Daarin worden al jouw argumenten meegenomen. Tegen die beslissing kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Als je het ook met de uitspraak van de rechtbank niet eens bent, kun je nogmaals in beroep gaan bij de belastingkamer van het Gerechtshof. Dat is niet gratis. De uitspraak van de belastingkamer is bindend.

Telefonisch bezwaar maken

De snelste manier om bezwaar te maken is telefonisch. Dat kan bij veel gemeenten. Dat telefoongesprek moet je wel goed voorbereiden. Zorg ervoor dat je alle argumenten die je wilt gebruiken om de WOZ-waarde omlaag te krijgen bij de hand hebt. Bereid je verhaal ook goed voor en zorg dat je een logische volgorde aanhoudt bij het opsommen van de argumenten. Als je dat op een goede manier doet, is dat ene telefoontje voldoende om de WOZ-waarde van je woning omlaag te krijgen. Als dat niet lukt, kun je alsnog schriftelijk bezwaar maken.

Schriftelijk bezwaar maken

Ook als je schriftelijk of online bezwaar maakt, is het belangrijk om je argumenten goed duidelijk te maken. Formuleer in het bezwaarschrift WOZ waarom je van mening bent dat de WOZ-waarde te hoog is. Bij het schriftelijk bezwaar maken kun je de voorbeeldbrieven op de site van de gemeente gebruiken.

Bezwaar laten maken

Tegenwoordig kun je het maken van bezwaar ook laagdrempelig uitbesteden aan partijen die dit voor je doen. Deze partijen hebben doorgaans juristen en taxateurs in dienst, die veel ervaring hebben met dit soort dossiers. Zorg er wel voor dat je zeker weet dat je geen kosten gaat maken. Op www.kosteloosbezwaar.nl is bezwaar maken altijd gratis. Dat komt omdat de gemeente wettelijk verplicht is de proceskosten te betalen, wanneer de WOZ-waarde wordt verlaagd. Als de WOZ-waarde niet wordt verlaagd, draagt kosteloosbezwaar.nl de kosten van de procedure.

Reacties