Foto: Belangrijke-stappen-voor-vergunningvrij-bouwen-op-een-erf

Belangrijke stappen voor vergunningvrij bouwen op een erf

Wanneer jij grootse plannen hebt voor een nieuw gebouw bij huis of een extra aanbouw, kan het voorkomen dat je in de knoop komt met de vergunning.

Guido van Loon

Bloedirritant, aangezien je gewoon wilt beginnen en jouw droomverbouwing wilt realiseren. Nu zijn er bepaalde omstandigheden, waarbij je vergunningvrij mag verbouwen. Dit scheelt een hoop heisa en geld. Om je hierop voor te bereiden en het nader toe te lichten vertellen we je in dit artikel over de belangrijke stappen voor vergunningvrij bouwen op een erf.

Wat wordt bedoeld met een erf?

Aangezien dit artikel zich vooral focust op een erf is het wellicht handig uit te leggen wat hier precies mee bedoeld wordt. Wanneer we kijken naar het wetboek wordt een erf beschreven als ‘een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw. Dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw. Voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden. Snap jij hem nog?

Een bijbehorend bouwwerk

Wanneer er wordt gepraat over een aan- of uitbouw op jouw erf, dan spreekt men van ‘bijbehorende bouwwerken’. Een bouwwerk dat vanzelfsprekend bij jouw huis hoort. Dit is een verzamelnaam voor bijvoorbeeld een bijkeuken, een serre, een garage of een schuur. Daarnaast zijn er nog meer mogelijkheden van dingen die je zou kunnen bouwen. Het bijbehorende bouwwerk moet in ieder geval in dienst staan van het hoofdgebouw. Het bouwen van een eigen B&B op jouw erf valt hier dus bijvoorbeeld niet onder. Je hebt er zelf namelijk, buiten inkomsten, niet veel aan. 

Wanneer mag je vergunningvrij bouwen?

Of je vergunningvrij mag bouwen hangt af van vele dingen. Zo moet er altijd eerst duidelijk worden gemaakt op welk gebied van het erf de verbouwing plaats gaat vinden. Hiervan wordt de omvang bekeken, waaruit blijkt hoeveel daar precies op mag worden gebouwd. Ook de omvang van het hoofdgebouw en de bebouwing die hier later is bijgekomen is van belang. Zaken als de hoogte en hoe je de aanbouw gaat gebruiken wordt onderzocht. Door het onderzoeken van al deze dingen kun je erachter komen waar en hoeveel je precies mag verbouwen. Het is daarom aan te raden een duidelijke plattegrond van jouw erf te hebben, zodat je goed kunt ziet wat er wel en niet mogelijk is. 

Het stappenplan

Om erachter te komen of je vergunningvrij mag bouwen is het handig een bepaald stappenplan te volgen. Hieronder leggen we in 8 stappen uit hoe jij dit kunt doen:

Stap 1

Het is als eerst zaak op het achtererfgebied te bepalen. Hoeveel grond om het huis kan jij gebruiken voor een eventuele verbouwing?

Stap 2

Bepaal de omvang van het bebouwingsgebied. Door dit te bepalen weet je precies hoeveel ruimte je nodig hebt voor de verbouwing. Wel zo handig dit op voorhand te weten natuurlijk.

Stap 3

Tijdens deze stap is het zaak om uit te zoeken wat de maximaal toelaatbare oppervlakte is. Alleen een bepaald percentage van het bebouwingsgebied mag worden gebruikt voor de verbouwing

Stap 4

De oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bij het hoofdgebouw mag de berekende limiet niet overschrijden. Als dit niet het geval is, mag je bijbouwen. Dit doe je door de oppervlakte bij de bijbehorende bouwwerken (berekend in stap 3) af te trekken van de oorspronkelijke oppervlakte van het hoofdgebouw. 

Stap 5

In stap 5 ga je uitzoeken hoe hoog je precies mag bouwen. Er moet onderscheid zijn in de maximaal toelaatbare bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen een afstand van 4 meter vanaf het hoofdgebouw en daarbuiten.

Stap 6

Het is zaak dat de reden voor gebruik van het bijbehorend bouwwerk gelijk is aan die van het oorspronkelijke hoofdgebouw. Bij een huis mag dit dus binnen 4 meter bijvoorbeeld een keuken, garage, extra tuinhuis of iets dergelijks zijn. 

Stap 7

Zoals je wellicht doorhebt gaat het om ingewikkelde materie. Het is daarom van belang dat je altijd rekening houdt met bepaalde uitzonderingen en aandachtspunten. Als je dit goed in kaart brengt, is de kans op onaangename verrassingen een stuk kleiner. 

Stap 8

Kom je hier nu echt niet uit en zie je door de bomen het bos niet meer? Twijfel dan niet te lang en maak geen overhaaste beslissingen. Je kunt altijd aankloppen bij de gemeente om advies in te winnen. Ook kun je een online vergunningcheck doen. Op deze manier weet je helemaal zeker dat je goed bezig bent en kan je sneller en meer genieten van die nieuwe aanbouw. 

Reacties