Foto: 2017-12/chalet-eigen-grond-woning.png

Wonen in je chalet

Nederland kent zo'n 100.000 vakantiewoningen. De mate van luxe van zo'n recreatiewoning wordt steeds hoger. Maar mag je er ook permanent in wonen?

Guido van Loon

Deze vraag zien we steeds vaker ontstaan. Er zijn gemeenten die het gedogen, maar er zijn er ook waar de permanente bewoning van een vakantiehuisje is toegestaan. Normaal gesproken is het echter niet toegestaan. En hoe zit het met permanent wonen in een chalet op eigen grond? Ook hiervoor geldt dat je gemeente hierover gaat. Dit zul je dus bij je gemeente moeten navragen.

Mantelzorg chalet

Sinds 2014 echter zijn de regels van het Besluit omgevingsrecht (BOR) aangepast. Het is nu toegestaan vergunningsvrij een mantelzorgwoning naast de bestaande woning te bouwen. Hiervoor moet wel aan alle voorwaarden voldaan worden. Zo moet de woning voldoen aan de eisen van de maximale hoogten in combinatie met de afstand tot de erf grens, met een maximale hoogte van 5m. Daarnaast is de oppervlakte van de woning gekoppeld aan het al bebouwde oppervlak van het achtererf met een maximaal oppervlak van 100m². Verder mag de mantelzorgwoning door maximaal 2 personen bewoond worden. Bovendien geldt de regel dat als de mantelzorg niet meer nodig is, de woning of verwijderd moet worden of onklaar worden gemaakt voor bewoning.

Reacties