Foto: de-zon-kado-1

5 tips waar je op moet letten bij de BENG eisen bij vergunningsaanvraag

Sinds 2021 is het verplicht om bij het aanvragen van zo’n omgevingsvergunning een zogeheten BENG berekening te laten uitvoeren.

Marlou 11 Augustus 2023

Wanneer je een nieuwbouwwoning laat bouwen, is er een aantal zaken waar je goed op moet letten. Zo is er altijd een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning werd vroeger de bouwvergunning genoemd; tegenwoordig is de omgevingsvergunning alomvattend waarmee de gemeente toestemming geeft om een nieuwbouwhuis te mogen bouwen.

Sinds 2021 is het verplicht om bij het aanvragen van zo’n omgevingsvergunning een zogeheten BENG berekening te laten uitvoeren. Daarmee wordt gecontroleerd of de nieuwbouw voldoet aan de Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) eisen, om zo een steentje bij te dragen aan een betere wereld. In dit artikel lees je hier meer over en geven we je 5 tips waar je op moet letten wat betreft deze eisen.

BENG berekening: wat is dat precies?

De BENG berekening is sinds 2021 de vervanger van de eerdere EPC berekening (Energie Prestatie Coëfficiënt). Deze berekening bepaalt de energieprestatie van een woning waarbij er getest wordt aan de hand van drie verschillende BENG indicatoren. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (de energiebehoefte) en naar het maximale primair fossiele energiegebruik in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (primair energiegebruik). Ook checkt men het aandeel hernieuwbare energie; is er sprake van productie van hernieuwbare energie bij het nieuwbouwproject? 

Denk aan de productie van zonne-energie of energie uit biomassa, bodem en buitenlucht. Er moet aan al deze drie eisen worden voldaan; de eisen verschillen per vorm en per gebruiksfunctie. Daarom moet de BENG berekening worden uitgevoerd door een professional. Het uiteindelijke doel van deze berekening is om ervoor te zorgen dat alle nieuwbouwprojecten binnen de klimaatdoelen van het Klimaatakkoord van Parijs passen. Laat je dus een nieuwe woning bouwen, dan is het wel zo fijn om aan die BENG eisen te voldoen. Met de onderstaande tips zorg je daarvoor.

1. Huur een professional in voor de BENG berekening

Als eerst is het in ieder geval een must om een professioneel bedrijf in te schakelen dat voor jou een BENG berekening kan uitvoeren. Dit is sowieso een must, maar hierbij profiteer je direct van het voordeel dat zo’n bedrijf precies weet wat er moet gebeuren om aan de BENG eisen te voldoen. Hoewel het iedereen vrij staat om aan de slag te gaan met software en programma’s binnen deze branche is het verplicht om het gebouw te laten registreren door iemand met de juiste diplomering en certificering.

2. Breng het totale fossiele energiegebruik (BENG 2) van gebouw omlaag

Wat daarbij goed is om te weten, is dat je zelf ook een steentje bij kunt dragen om zo te voldoen aan de BENG eisen bij een vergunningsaanvraag. Dat doe je door het totale energiegebruik van het gebouw omlaag te halen zodat je in ieder geval BENG 2 scoort. Heb je dat eenmaal gedaan, bijvoorbeeld door het laten installeren van efficiënte installaties en goede ventilatie met vraagsturing en warmteterugwinning dan is het meteen eenvoudiger om BENG 3 te halen.

3. Zonnepanelen op het dak om te voldoen aan BENG 3

Hoewel je natuurlijk alle drie eisen moet halen, helpt het om te weten wat je nog meer kunt doen om de eisen an sich te scoren. Voor BENG 3 is het bijvoorbeeld een must om te investeren in zonnepanelen. Zorg er daarom voor dat er bij de bouw van de woning genoeg ruimte is voor het aantal zonnepanelen dat je nodig denkt te hebben. Let hierbij bijvoorbeeld op waar je dakramen plaatst, evenals andere onderdelen zoals de afvoer, zodat er uiteindelijk zat plek is.

4. Laat het nieuwbouwhuis goed isoleren voor minder energieverbruik

Daarnaast wordt er gekeken naar de energiebehoefte van het nieuwbouwpand. Door de woning vanaf de bouw al goed te laten isoleren, zorg je ervoor dat er minder energie hoeft te worden verbruikt om het geheel op te warmen. Kijk hierbij naar het dak, de vloer en de gevel en isoleer deze onderdelen met materialen met een hoge isolatiewaarde. Dit is de basis voor het behalen van BENG 1, maar heeft ook invloed op de overige onderdelen in een BENG berekening.

5. Extra aandacht voor zwakste schakel: de ramen 

Tot slot moeten nieuwbouwhuizen volgens de BENG eisen voldoen aan goed geïsoleerde ramen. Binnen de totale isolatie wordt dit onderdeel vaak als de zwakste schakel gezien. Maar: vandaag de dag weten bouwers en projectontwikkelaars precies welke goed isolerende glasplaten aan de BENG eisen voldoen en welke voldoende isolatie bieden. Hierbij wordt er minimaal gebruik gemaakt van HR++ glas voor optimale isolatie.

Reacties