Foto: 2022/Philips-TV-onderzoekt-gedrag-en-trends-rondom-tv-kijken.jpg

Philips TV onderzoekt gedrag en trends rondom tv-kijken

34% van de Nederlanders kijkt nu meer tv dan voor de pandemie

23 Juli 2022

De tv speelt nog steeds een belangrijke rol in onze woonkamer en is zelfs belangrijker voor ons geworden sinds corona ons
leven in de war schopte. Terwijl in 2020 meer dan de helft van de Nederlanders (59%) vond dat hun tv een belangrijke rol speelde in hun woonkamer, is dit nu gestegen naar 68%. Sterker nog: vergeleken met 47% in 2020 vindt nu 55% van de Nederlanders dat hun
tv een essentieel onderdeel uitmaakt van hun leven. Uit dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Philips TV onder meer dan 1.000 Nederlanders*, blijkt dat maar liefst een derde van de Nederlanders meer tv kijkt dan voor de coronacrisis.

Tv voor nieuwe toepassingen gebruiken

De helft van de Nederlanders is hun tv tijdens de pandemie anders gaan gebruiken. Meer dan een derde van de Nederlanders (35%) is meer gebruik gaan maken van streamingplatforms (zoals Netflix of Amazon) of is hiermee gestart. Andere activiteiten waarmee is gestart of waar meer gebruik van is gemaakt tijdens de pandemie: on-demand tv kijken en muziek luisteren via de tv (beide 15%), sporten (7%), en gamen
(6%). Twintig procent van de Nederlanders heeft tijdens de coronacrisis een nieuwe tv aangeschaft, vooral om hun tv te vervangen door een grotere of beter exemplaar. En: hoe belangrijk onze smartphone ook is in ons leven, 90% van de Nederlanders gebruikt toch liever hun tv om content op af te spelen.

Streamen vs. regulier tv kijken

De meeste Nederlanders (39%) hebben éen tv in huis, 38% hebben 2 tv’s en 21% hebben er 3 of meer. We gebruiken onze tv hoofdzakelijk voor entertainment (88%) en om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de wereld (75%). Vergeleken met alle mogelijke nieuwsbronnen is onze tv nog steeds het meest gebruikte platform om op de hoogte te blijven van het nieuws. Kijken we nog steeds naar reguliere tv-zenders
(lineair tv kijken)? Ja, vier van de tien Nederlanders kijken regulier tv, maar dit verschilt enorm per generatie. Zo gebruiken jongeren (18-29 jaar) hoofdzakelijk streamingdiensten (45%), slechts 16% van deze groep kijkt naar reguliere tv-zenders. Het tegenovergestelde effect is te constateren bij Nederlanders tussen 60 en 75 jaar oud: 61% kijkt naar reguliere tv-zenders, en slechts 10% gebruikt streamingdiensten.

Over vijf jaar…..

Waar staan we over vijf jaar als het gaat om tv-kijken? Bijna iedereen (90%) verwacht dat er nog steeds een tv prijkt in hun woonkamer. Meer dan een
derde (36%) denkt dat ze een grotere tv zullen hebben dan nu, en slechts 17% van de Nederlanders verwacht dat ze nog naar reguliere tv-zenders zullen kijken (op de groep 60-75 jaar na die dit wel verwacht). Wordt onze smartphone de belangrijkste bron van entertainment?
Verrassend genoeg: nee. De meeste Nederlanders (80%) verwachten dat zij over vijf jaar nog steeds hun tv gebruiken voor hun entertainmentbehoefte.

* Het onderzoek is in maart 2022 uitgevoerd door PanelWizard onder 1.044 Nederlandse mannen en vrouwen tussen 18 en 75 jaar oud, in opdracht van
TP Vision, licentiehouder van het merk Philips TV.

 

Reacties