Foto: Gereedschap

Eigen onderhoud in een huurhuis in België: verplicht of niet?

Een fijne huurwoning vormt de basis voor een prettig dagelijks leven en geeft een thuis waar je tot rust kunt komen.

Peter 30 September 2023

In tegenstelling tot bij een koopwoning, kun jij jouw huiseigenaar vragen om bepaald noodzakelijk onderhoud uit te voeren voor het behoud van jouw woongenot. Daarnaast is het zo dat je in België ook als huurder verantwoordelijk bent voor bepaalde, kleine, onderhoudsklussen. Hier lees je precies wat nu eigen verantwoordelijkheden zijn en voor welke zaken je zeker de woningeigenaar mag aanspreken.

Het vinden van een huurwoning kan in België zeer eenvoudig online, waarbij je snel inzicht hebt in zaken als de staat van onderhoud en het type verhuurder waar je een overeenkomst mee aangaat. Met behulp van een site als deze hoef je niet eens de deur uit om betrouwbare foto’s en specificaties op een rij te krijgen. Win daarnaast online snel informatie in over wat je mag verwachten bij een specifiek object.

Verplichtingen van een huisbaas

Op de eerste plaats is een huiseigenaar verplicht om een woning in goede staat op te leveren. Dat betekent onder meer dat het te verhuren pand moet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen in België voor veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Deze verplichting geldt gedurende de hele looptijd van de overeenkomst. Dit kan dus ook tussentijds onderhoud vereisen. Weet overigens dat een huisbaas niet zonder meer de woning mag betreden om herstellingen uit te voeren. Dit geschiedt altijd in overleg, tenzij het strikt noodzakelijk is om de herstellingen snel uit te voeren.

Wat betreft de specifieke verplichtingen ten aanzien van het onderhoud van de woning wordt er daarbij nog wel onderscheid gemaakt tussen woninghuurcontracten die zijn gesloten voor of na 1 januari 2019. De implicaties daarvoor voor huurders bespreken we verderop. De wetgever maakt verder onderscheid tussen verschillende soorten schades. Categorie 1 bestaat dan uit kleine gebreken, Categorie 2 omvat zwaardere gebreken en bij Categorie 3 leidt de bewoning tot een mensonwaardige situatie of levensgevaarlijke omstandigheden. Zolang er alleen gebreken in Categorie 1 zijn, is een verhuurder in principe niet verplicht tot onderhoud.

Jouw verantwoordelijkheden als huurder

Algemeen genomen ben jij in België als huurder verantwoordelijk voor klein onderhoud aan de woning. Zoals al werd genoemd is het hierbij relevant of het huurcontract voor of na 1 januari 2019 is getekend. Als jouw huurcontract voor die datum afgesloten is, dan is de verhuurder verantwoordelijk voor onderhoud en herstellingen. Alleen kleine herstellingen zijn de verantwoordelijkheid van de huurder, of het moet herstellingen betreffen die noodzakelijk zijn door een fout van de huurder. Er is door de wetgever geen exclusieve lijst met kleine herstellingen opgesteld, maar er zijn indicatieve overzichten te vinden op het internet.

Daarnaast geldt dus dat als je een woninghuurcontract hebt gesloten na 1 januari 2019, je als huurder instaat voor het onderhoud en het reinigen van die woning. Ook het aantal herstellingen waar jij verantwoordelijk voor draagt is door de wetgever uitgebreid. Je bent als huurder nog steeds verantwoordelijk voor kleine herstellingen, bijvoorbeeld als er een raam stuk gaat, er een stopcontact niet werkt of er schakelaars vervangen worden.

Daarnaast geldt er een verantwoordelijkheid bij herstellingen die noodzakelijk zijn door verkeerd gebruik of slecht onderhoud. Alle andere gevallen waarbij er schade ontstaat door slijtage of overmacht komen voor rekening van de verhuurder. De autoriteiten hebben voor deze nieuwe huurovereenkomsten een lijst opgesteld met hetgeen kan worden beschouwd als ‘kleine herstellingen’.

Wat te doen bij problemen bij de woning

Het is zo enigszins duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. Maar wat kun je nu als huurder doen als je van mening bent dat er bepaald onderhoud of herstel moet worden uitgevoerd? De eerste stap is om in gesprek te gaan met de verhuurder. Mocht dit niets opleveren, dan kan het noodzakelijk zijn om verdere stappen te nemen en bijvoorbeeld informatie in te winnen bij het Woonloket.

Als onderhoud uitblijft, kun je als huurder niet zomaar de overeenkomst opzeggen, dit verloopt via de vrederechter. Deze kan de huurovereenkomst ontbinden, een verhuurder verplichten tot onderhoud en herstellingen en/of een schadevergoeding toekennen aan de huurder. Wel betekent dit dat er extra tijd noodzakelijk is; tenzij het om dringende herstellingen gaat kan deze procedure eenvoudig weken of maanden in beslag nemen.

Het is duidelijk dat er geen exclusieve duidelijkheid bestaat als het gaat om de verplichtingen van huurders en verhuurders ten aanzien van het onderhoud van en de herstellingen in een huurwoning. Kijk bij problemen allereerst in de huurovereenkomst en probeer bij geschillen eerst rustig met de eigenaar in gesprek te gaan. Weet daarnaast dus ook dat je in ons land gebruik kunt maken van onder andere het Woonloket, huurcorporaties en de vredesrechter om geschillen op te lossen en te laten bepalen wie specifiek verantwoordelijk is voor onderhoud.

Reacties