Foto: /257343.jpeg

Intelligente licht- en warmteregeling bespaart tot 30 procent energie én verbetert productiviteit

Aanzienlijk energie besparen én productiviteitsverhoging zijn mogelijk door optimaal gebruik te maken van natuurlijk dag- en kunstlicht en de warmte van de zon.

Aanzienlijk energie besparen én productiviteitsverhoging zijn mogelijk door optimaal gebruik te maken van natuurlijk dag- en kunstlicht en de warmte van de zon.

Hunter Douglas, Siemens Building Technologies en OSRAM brengen samen een oplossing op de markt voor intelligente licht- en warmteregeling, die tot 30% energie bespaart. Via een gebouwbeheersysteem wordt 24 uur per dag de meest energiezuinige én comfortabele combinatie van zonwering, kunstmatige verlichting en verwarming bepaald.

 

De zon is een waardevolle bron van gratis licht én warmte. Door hier slim gebruik van te maken, kan de intrinsieke energievraag van een gebouw worden beperkt. Ook levert het een bijdrage aan een comfortabel en productief binnenklimaat. Soms moet zonlicht echter juist worden geweerd om visuele hinder of een te hoge temperatuur – en daarmee onnodig energieverbruik voor koeling – te voorkomen. De uitdaging is om zonwering zó te gebruiken dat deze altijd precies de juiste hoeveelheid licht en warmte binnenlaat. Of het nu gaat om een kantoorgebouw, een ziekenhuis of een ander utiliteitsgebouw.

Samenspel klimaatbeheersing en verlichting

In de oplossing van Hunter Douglas, Siemens Building Technologies en OSRAM is de aansturing van zonwering geïntegreerd in een gebouwbeheersysteem (GBS). Het GBS zorgt 24 uur per dag voor een optimaal samenspel tussen zonwering en andere gebouwgebonden systemen, zoals verwarming, ventilatie, verlichting en airconditioning. Het systeem monitort de actuele temperatuur, registreert welke ruimtes in gebruik zijn, berekent hoe snel een gebouw opwarmt en afkoelt en kan zelfs anticiperen op de weersverwachting. De in de regeling opgenomen kunstmatige verlichting zorgt in een samenspel met het GBS en de zonlichtregulering voor een gecontroleerd en homogeen lichtniveau op werkvlak en binnen de gestelde normen.

Dubbele ROI

Intelligente licht- en warmteregeling levert twee vormen van return on investment. Het is allereerst één van de maatregelen die volgens de Europese EN 15232-norm nodig zijn voor een zeer energiezuinig gebouw, waarmee besparingen tot 30% kunnen worden behaald. Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken dat meer daglicht leidt tot hogere productiviteit. De financiële winst daarvan moet niet worden onderschat. Gezien het hoge aandeel van personeelskosten in de operationele kosten van een bedrijf, kan een productiviteitsverbetering van 1% méér geld opleveren dan een energiebesparing van 50%.

Optimale ontwerpvrijheid en lagere engineeringkosten

De oplossing van Hunter Douglas, Siemens Building Technologies en OSRAM geeft architecten optimale vrijheid om gebruik te maken van glas, dag- en kunstlicht, óók op plaatsen waar dit uit het oogpunt van energieverbruik anders onverstandig zou zijn. Voor installateurs betekent het een verlaging van de engineeringkosten. De oplossing is daarnaast flexibel aan te passen aan veranderingen in de indeling of het gebruik van een gebouw. Ook maakt het een geïntegreerd, en daarmee efficiënter beheer en onderhoud mogelijk van zonwering en andere gebouwgebonden systemen.

Reacties