Stoeptax voor afvalcontainer bij verbouwing verschilt enorm per gemeente

De verschillen tussen de tarieven die gemeenten hanteren om een gehuurde container op de openbare weg te plaatsen - ook stoeptax genoemd - zijn groot.

23 Juni 2018

Voor een periode van twee weken kan iemand zelfs 350 euro duurder uit zijn dan de buurman, die net in de aangrenzende gemeente woont. Dit blijkt uit onderzoek van Afvalcontainershop.nl, dat de precariobelasting 2018 van alle Nederlandse gemeenten in kaart bracht.

Cijfers

Uit het onderzoek blijkt er bij ongeveer de helft (49,7%) van de Nederlandse gemeenten kosten in rekening worden gebracht voor het plaatsen van een container op de openbare weg. Bij alle andere gemeenten (50,3%) is het plaatsen van een container kosteloos.

Bij de gemeenten die kosten in rekening brengen, bedragen de totale kosten voor een periode van 14 dagen gemiddeld 70,96 euro, maar ook de verschillen in de gehanteerde tarieven zijn groot. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de kosten in de twintig duurste gemeenten dit jaar gemiddeld minimaal 200 euro bedragen. Inwoners van de gemeente Blaricum zijn met een tarief van 350 euro het duurste uit in Nederland.

Provinciale verschillen

In het onderzoek is gekeken ook gekeken naar de provinciale verschillen. Inwoners uit de provincie Noord-Holland blijken met een gemiddeld tarief van 56,85 euro het duurste uit te zijn. Groningers betalen met een gemiddeld tarief van 6,85 euro het kleinste bedrag aan stoeptax.

Voor het in kaart brengen van de gemeentelijke tarieven is in eerste instantie gebruikgemaakt van de informatie die op de gemeentelijke websites wordt verstrekt. Bij de gemeenten die deze informatie niet op de website hadden staan, zijn de tarieven per telefoon en/of e-mail opgevraagd.

Alle onderzoeksresultaten staan, inclusief interactieve kaart met de hoogte van de stoeptax per gemeente zijn hier gepubliceerd.

Reacties