NHK pleit voor structurele aanpak tegen houtrookoverlast

Publicatie rapport ‘Basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit 2019-2030’

17 Juni 2019

Er is veel te doen rondom biomassa gestookte haarden en kachels en houtrookoverlast. In discussies rond houtstook ligt vaak de focus op overlastsituaties door onder meer buitenhaarden en barbecues. Emoties overstemmen data en cijfers. Een structurele aanpak tegen houtrookoverlast ontbreekt dan ook vaak. De Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) heeft daarom op basis van recente feiten het rapport ‘Basis voor beleid en houtrookoverlast en luchtkwaliteit 2019-2030’ gepubliceerd. Een van de aanbevelingen is bewustwording en een gedegen voorbereiding; dan alleen ontstaat een efficiënt en emissiearm haardvuur.

Bij houtstook denken mensen vaak aan overlast en vervuiling; van een vreugdevuur in Scheveningen tot een vuurkorf bij de buren. Houtstook omvat dan ook een bijzonder breed gebied terwijl er geen eenduidige klachtenrapportage voor rookoverlast is. Iedere gemeente verzamelt klachten op een andere manier zonder dat de oorzaak bekend is. Hierdoor wordt geen prioriteit in de oplossing gevonden. Ook het aantal klachten over buiten stoken is veel hoger dan binnen stoken. Indien mensen zich hiervan bewust zijn, kan een goede aanpak worden gerealiseerd.

Daling fijnstofuitstoot

De emissie-uitstoot van houthaarden en kachels is de laatste jaren sterk afgenomen. Dit komt met name door de afname van 35% in aantal haarden en kachels in Nederland wat heeft geleid tot een daling van 25% fijnstof ten opzichte van het RVO Kennisdocument Houtstook in Nederland (2018). Daarnaast zijn de verbrandingstechnieken in de haarden en kachels sterk verbeterd. De huidige haarden en kachels die voldoen aan de ECODESIGN-normen stoten 10 keer minder uit dan andere haarden en kachels.

De branche neemt haar verantwoordelijkheid en heeft daarom het Convenant Groen stoken ondertekend met daarin vier richtlijnen om de emissie per 2030 met 50% terug te brengen t.o.v. de genoemde emissies in het Kennisdocument van het RVO in 2018:

- Invoering van de Ecodesign-richtlijn vanaf 2020. Begin dit jaar vroeg staatssecretaris Van Veldhoven in een brief naar de Tweede Kamer om deze norm voor nieuwe verkochte kachels versneld in te voeren. Deze maatregel zorgt ervoor dat hout- en pelletgestookte haarden en kachels aan strenge kwaliteits- en emissie-eisen voldoen en de uitstoot vermindert.
- Zorg voor een kwalitatieve installatie door een erkende DE-gecertificeerde installateur. Overlast en onveilige situaties worden?hiermee voorkomen. De NHK heeft een geaccrediteerde vakopleiding die voldoet aan een relevante Europese richtlijn (RES2009/28). Het uitfaseren van oude inzethaarden en kachels en verdere sanering van het aantal openhaarden zijn onderdeel van de uitstootvermindering.
- Gebruik de juiste brandstof. Het is belangrijk om goede brandstof te gebruiken, want dit bepaalt mede de uitstoot. Dat vraagt om (lokale) voorlichting die uitstootoverlast tot een minimum beperkt. Als branche ondersteunen we het belang van goede brandstof en zijn we voorstander van een duurzame totstandkoming van biomassa. Certificering van het haardhout en de pellets draagt bij aan de halvering van de uitstoot.
- Kennis en gedrag stoker verbreden. Emissiearm stoken is haalbaar door actief instructies te geven aan stokers op het gebied van het stoken van (gekeurde) haarden en kachels. Denk aan uitleg over middelen en methodes, aandacht voor brandstoffen en het emissiearm doven en stoppen. Voorlichting is een essentiële sleutel om onjuist stookgedrag tegen te gaan. De NHK breidt deze activiteiten graag verder uit (samen met de overheid) ook in het SLA (Schone Lucht Akkoord).

Lees het volledige rapport hier: stichting-nhk.nl 

Reacties