Foto: Feenstra-energietransitie

Nederlanders zijn nog niet klaar voor de energietransitie

Benodigde investering in de woning wordt veel te laag ingeschat

Zo’n driekwart van de Nederlanders verwacht dat de komende tien jaar hun energiehuishouding zal veranderen, maar zij schatten de kosten die nodig zijn om het huis volledig van duurzame energie te voorzien veel te laag in. Men denkt dat daar ruim € 10.000,- voor nodig is, terwijl experts dat op bijna het dubbele inschatten. Dat terwijl de hoogte van de benodigde investering het grootste obstakel voor bewoners is om in actie te komen. Dit blijkt uit de Nationale Monitor Energietransitie, een representatief onderzoek onder het Nederlands publiek, uitgevoerd in opdracht van installatiebedrijf Feenstra door marktonderzoeksbureau MWM2. 

“De energietransitie staat voor de deur, maar bewoners weten vaak nog niet wat dat voor hen persoonlijk gaat betekenen. Het is daarom belangrijk dat we het nog dichterbij brengen en mensen aan de hand gaan meenemen in de stappen die ze zelf kunnen zetten in het verduurzamen van hun energiehuishouding”, zegt Henjo Groenewegen, algemeen directeur van Feenstra

Gevoel van urgentie aanwezig

De helft van de Nederlanders maakt zich zorgen om de klimaatveranderingen. Tegelijkertijd denkt maar 2% dat hun huis helemaal klaar is voor de toekomst. De helft van de Nederlanders vindt dat hun huis (helemaal) nog niet klaar is voor de toekomst. Op een schaal van 1 op 10 is de urgentie om nu actie te ondernemen en de eigen energiehuishouding aan te passen een 6,7. Bij mensen die zeggen meer kennis van de materie te hebben is dat hoger (7,0)

Grotere ingrepen blijven achterwege

7 op de 10 Nederlanders zegt in meer of mindere mate bezig te zijn met het verminderen van energieverbruik om CO2-uitstoot tegen te gaan. In gedrag vertaalt zich dat vooral naar kleinere maatregelen zoals het uitzetten van lampen en het omlaag draaien van de verwarming. Grotere ingrepen als goede isolatie en zonnepanelen worden veel minder genoemd. Nieuwere technieken als zonneboilers, pelletkachels en warmtepompen worden logischerwijs nog minder genoemd, en ook duidelijk minder vaak overwogen.

Energietransitie is nog een grote onbekende

Slechts een kwart van de Nederlanders vindt van zichzelf dat ze veel kennis heeft over wat de energietransitie van hen vraagt. Bijna driekwart vindt dat ze geen of maar een beetje kennis heeft. Ook vindt een meerderheid nu nog dat anderen eerder verantwoordelijkheid op dit vlak hebben dan zijzelf. 73% vindt dat de Rijksoverheid initiatief moet nemen, terwijl maar 33% de verantwoordelijkheid bij zichzelf legt. 

“Men heeft het wel over het verduurzamen van de energiehuishouding, maar het blijft toch vaak nog een ver van m’n bed show. Het is zaak dat we daar in de komende tijd meer betekenis aan gaan geven. Door goede informatie toegesneden op het eigen huishouden”, aldus Groenewegen. 

Kosten belangrijkste barrière én belangrijkste stimulans

Een grote meerderheid zegt het belangrijk te vinden om hun energieverbruik te verduurzamen en zo het milieu te verbeteren. De belangrijkste redenen om wel of niet in actie te komen zijn echter de kosten. Als men de investering als te hoog ervaart is dat een reden om niets te doen. Subsidies en lagere maandelijkse kosten zijn de meest genoemde redenen om wel iets te doen. Men heeft dan ook vooral behoefte aan ondersteuning in de vorm van een persoonlijk inzicht in de mogelijke ingrepen, de kosten en de terugverdientijd.

Reacties