Profielfoto van WARP Systems Vloerverwarming
WARP Systems Vloerverwarming
Constructieweg 1, 2421 LN Nieuwkoop
maandag
08:00 - 17:00
dinsdag
08:00 - 17:00
woensdag
08:00 - 17:00
donderdag
08:00 - 17:00
vrijdag
08:00 - 17:00
zaterdag
Gesloten
zondag
Gesloten

VERWARMEN VIA DE VLOER!

WAT ZIJN DE VERSCHILLEN TUSSEN WATERGEDRAGEN VLOERVERWARMINGSSYSTEMEN? (traditioneel, Infrezen en WARP Systems)

Traditioneel

Traditioneel wordt vloerverwarming tijdens de bouw meegenomen in het storten van de vloer. Tijdens het bouwproces wordt de buis geknoopt op krimpnet. Op de buizen en het krimpnet wordt vervolgens een dikke afwerklaag gestort. Doordat de vloerverwar¬ming onder een dikke laag van 7 cm zandcement ligt reageert dit systeem traag. In veel gevallen laat men een traditioneel vloerverwarmingssysteem dag en nacht aanstaan. De dikke laag zandcement geleidt de warmte slecht en heeft een accumulerende werking. Dit houdt in dat om de vloer een top temperatuur van 28°C te geven de watertempera-tuur van de vloerverwarming ingesteld wordt rond de 40°C. Deze hoge watertem¬peratuur heeft een negatief effect op het rendement van de warmtepomp en hybride systemen zullen eerder bij moeten stoken. De oppervlakte van de vloer heeft door zijn dikte wel een mooi temperatuurbeeld

Infrezen 

Infrezen is een manier van het aanleg¬gen van vloerverwarming in een be¬staande dekvloer. Om te kun¬nen frezen moet de dekvloer sterk genoeg zijn. In de vloer worden sleuven gemaakt met behulp van een freesmachine. De vloerverwarmingsbuis wordt in de sleuven geplaatst en afgesmeerd met een afwerkmiddel. De buis wordt hierdoor niet volledig omsloten en zal de warmte slecht afgeven aan de vloer. De vloer waarin het systeem wordt toegepast moet aan de onderzijde geïsoleerd worden of zijn. Het is niet mogelijk om de vloer vanaf de bovenzijde te iso¬leren. Het systeem ligt dicht onder het opper¬vlak in zandcement of beton. Beide materia¬len zijn geen echte warmtegeleiders en de afstand tussen de buizen is groot. Hierdoor ontstaat een slechte warmtespreiding. De vloer heeft meer koude plekken de zogenaamde “cold spots” en geeft hierdoor minder warmte af. Afhankelijk van de eindafwerking moet men rekening houden met kos¬ten voor naëgalisatie.

WARP Systems SpeeTile systeem

Het vloerverwarmingssysteem van WARP Systems wordt op de bestaande vloer geplaatst en afgegoten met ega¬line. De vloer heeft inclusief de verwar¬mingsbuis een dikte vanaf 15 mm. De vloerverwarmingsbuizen liggen direct onder het oppervlak. Hierdoor reageert het systeem snel bij warmtevraag, is het systeem te regelen en hoeft het niet dag en nacht aan te staan. Groot voordeel van dit systeem is dat het op veel soorten bestaande vloe¬ren kan worden geplaatst, zelfs op (stabiele) houten vloeren. Het is ook mogelijk om eerst een isolatielaag op de vloer aan te brengen en daarop het vloerverwarmingssysteem. Doordat de vloerverwarmingsbuizen zo dicht onder het oppervlak liggen kan de watertem-peratuur extra laag worden ingesteld. Bij een warmtepomp levert dit direct een rendementsverhoging. Door de afstand tussen de buizen van 7,5cm kan met een lage watertemperatuur egale vloertemperatuur worden bereikt.

Meer informatie

Bezoek onze website voor meer informatie over onze toekomstbestendige systemen. www.warp-systems.nl