string(1) "p"

Koeling

Warme dagen, energieslurpende airco's, het kan ook anders, Adiabatische koeling is gebaseerd op de verdamping van water.

Direct en Indirect adiabatische koeling 

Directe adiabatische koeling:
Bij directe systemen wordt de lucht die gekoeld moet worden (meestal buitenlucht) door een met water verzadigd pakket gezogen. Dit pakket bestaat uit materiaal dat veel water kan bevatten, zoals cellulose, hout of papier. Dit pakket wordt (maximaal) vochtig gehouden. Op het pakket verdampt een deel van het water in de toevoerluchtstroom. Deze wordt daardoor vochtiger, waardoor de temperatuur van de lucht daalt. De luchtweerstand van de directe adiabatische koelsectie is nihil, zodat nauwelijks extra energie aan de toevoerventilator hoeft te worden toegevoegd. Hierdoor is het energiegebruik van het systeem beperkt. Zo is 1 kW energie voldoende om 10.000 m³/h af te koelen. De lucht wordt hierdoor overigens wel vochtiger.

Indirecte adiabatische koeling:
De door verdamping gekoelde lucht komt niet rechtstreeks in de ruimte, maar wordt de koude via een warmtewisselaar overgebracht op een andere luchtstroom (meestal buitenlucht). Hierdoor loopt de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte niet verder op. De retourlucht wordt bevochtigd en door de warmtewisselaar gevoerd, staat daar zijn koude af aan de warmtewisselaar en wordt vervolgens afgevoerd naar buiten. In de warmtewisselaar kan de toevoerlucht (buitenlucht) koude opnemen zonder zelf vochtig te worden, en vervolgens de te conditioneren ruimte koelen. Tot slot zetten we alle voordelen van adiabatische koeling op een rij: • Duurzaam: Adiabatische koeling werkt energiezuinig: voor 10.000 m³ per uur gekoelde lucht is slechts 1 kW elektrisch vermogen nodig. • Geen koudemiddel: Er wordt leidingwater gebruikt als koelmedium, in plaats van koudemiddel. • Schone lucht: Adiabatische koelsystemen maken gebruik van verse (schone) buitenlucht. Dit zorgt voor een prettig binnenklimaat. • Eenvoud: Adiabatische koeling is een relatief eenvoudige techniek. Het is daardoor betrouwbaar en systemen zijn gemakkelijk te onderhouden.