Foto: loodgieter

Bij deze klussen is het beter een professionele loodgieter in te schakelen

Een ieder houdt er nou van om wat werkzaamheden in en rond het huis te verrichten. Deze kunnen ook allerlei kleine reparaties aan het huis inhouden.

Er zijn echter ook klusjes waarbij je zeker de hulp van een deskundige nodig zal hebben. Niet alleen bespaar je hierdoor heel wat ellende later, je bent er dan ook verzekert dat het probleem zich niet meer gaat voordoen. Bij de volgende klussen schakel je dus zeker een loodgieter in.

Bevroren leidingen

In de winter kan je nou eenmaal hiermee te maken krijgen wanneer de leidingen niet goed zijn geisoleerd of de verwarming niet aan was. Doordat het ijs in de leidingen een grote druk uitoefent is de kans op scheurtjes groot. Wanneer het ijs zich zal ontdooien en het water dus weer zal stromen kunnen deze lekkages voor heel grote waterschade zorgen. Een loodgieter gaat de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om de schade beperkt te houden.

Een waterdruk die plotseling is afgenomen

Dit kan eveneens duiden op een vrij groot lek in het waterleidingssysteem. Schakel de hoofdkraan uit en laat de loodgieter nagaan wat er mis is.

Een CV ketel die het niet meer doet

Kijk even hoe het zit met de stroomtoevoer en of de leidingen niet bevroren zijn. De loodgieter kan het van hier wel overnemen. De meeste CV ketels zijn gebonden aan specifieke fabrieksvoorwaarden voor reparatie. Ook de veiligheid is een belangrijk punt hierbij, met het oog op koolmonoxide vergiftiging.

Het aanleggen of verleggen van een waterleidingssysteem of afvoer

Om te voorkomen dat er zich in de toekomst lekkages gaan voordoen of verstoppingen zal de loodgieter zijn ervaring en kennis gebruiken bij het aanleggen. Bij nieuwbouw is het zelfs verplicht dat er een loodgieter aan te pas komt.

Het verhelpen van lekkages achter wanden

Voor een lekkende kraan hoef je geen loodgieter in te roepen, maar een lek achter een wand is nou weer wat anders. Er komt hierbij immers heel wat meer bijkijken en zal de loodgieter ervoor zorgen dat er zo min mogelijk hoeft te worden opengebroken om het lek te vinden en te verhelpen.

Het verhelpen van een verstopte afvoer

Indien de verstopping zich dichtbij een opening bevindt kan deze altijd zelf makkelijk kunnen worden opgelost. Het probleem zit er juist in wanneer de verstopping zich diep in de afvoer bevindt. Hiervoor moeten er ook vaak leidingen worden opengebroken om de verstopping te verhelpen.
Een loodgieter uit Amsterdam is dus voor een veelvoud aan problemen zeker nodig. Aarzel dus niet om deze in te schakelen om grotere schade te voorkomen.

Reacties