Daarom is een bouwkundige keuring slim

Bij het bezichtigen van een huis kijken nog altijd veel mensen niet naar de bouwkundige staat van de woning.

17 November 2020

Vaak zijn mensen bij binnenkomst al verblind door de prachtige keuken of door de lichtinval in het huis. Het is echter verstandig om even verder te kijken, zodat je ook weet wat je koopt. Als je geen verstand hebt van de bouwtechnische staat van woningen is het raadzaam daarvoor een professional in te schakelen.

Wat is een bouwtechnische keuring?

Een bouwkundige keuring is een visuele inspectie van een woning die door een onafhankelijke partij wordt uitgevoerd. Na de keuring volgt een bouwkundig rapport en daarin staat de bouwkundige staat in hoofdlijnen beschreven. Je krijgt er bijvoorbeeld inzicht mee in eventuele gebreken. Indien er sprake is van gebreken staat in het rapport ook een kostenindicatie vermeld voor het opheffen van het gebrek. Of om de woning weer in een goede staat te brengen. Er zijn daarin drie kostensoorten te onderscheiden, namelijk directe kosten, woningverbetering en op termijnkosten.

Weet wat je koopt

Het is echt niet zo dat het alleen bij oude woningen verstandig is om een bouwtechnische keuring te laten uitvoeren. Het is namelijk zo dat ook jongere woningen soms met gebreken te maken hebben. Denk maar aan een woningeigenaar die zelf aan het klussen is geslagen maar daar niet echt in geslaagd is. Bijvoorbeeld met het aanleggen van elektra dat niet is gegaan, zoals het eigenlijk hoort. Het is heel belangrijk om te weten wat je koopt en daarvoor biedt een bouwkundige keuring uitkomst. Het kan ook zo zijn dat er gebreken aan het licht komen, waarvoor nadere inspectie is vereist. Bijvoorbeeld als het gaat om funderingsproblemen. De beperkte uitgave voor een inspectie en rapport valt in het niet bij eventuele toekomstige uitgaven die niet zijn voorzien.

Rapport met aanbeveling voor extra onderhoud

Een bouwtechnisch rapport dat gebreken aan het licht brengt of achterstallig onderhoud aantoont, hoeft niet te betekenen dat je van de koop af moet zien. Het rapport dient juist ook om je inzicht te geven in de te verwachten uitgaven. Daar kan je dan rekening mee houden als je van plan bent om de woning te kopen. De informatie uit het rapport is bovendien te gebruiken om over de vraagprijs te onderhandelen. Overigens maken steeds meer huizenkopers van de mogelijkheid gebruik om een bouwtechnische keuring in de voorwaarden van het voorlopig koopcontract op te nemen. Blijken de herstelkosten hoger te zijn dan gedacht dan kan het koopcontract komen te vervallen.

Reacties