Stikstofproblematiek speelt niet bij Groothuisbouw

De stikstofproblematiek heeft onder andere gevolgen voor de woningbouw. Bij Groothuisbouw speelt dit echter niet. Wij leggen u graag uit hoe dat zit!

Minimaal aantal transporten richting onze bouw

De uitspraak van de Raad van State over de stikstofemissie zorgt met name voor problemen bij grootschalige bouwprojecten. Bij deze projecten wordt veel gewerkt met zware machines zoals kranen, shovels en vrachtwagens, waarbij er relatief veel schadelijke stikstof vrijkomt. Groothuisbouw kent deze problemen niet, omdat wij onze bouwwerkzaamheden uitermate efficiënt inplannen. Daardoor kunnen we het aantal transporten richting de bouw tot een minimum beperken en houden we de stikstofemissie bij de bouw van onze woningen uitermate laag.

Zeer lage stikstofemissie op de bouwplaats

Ook op de bouwplaats zelf is de stikstofemissie zeer minimaal, omdat we uitsluitend werken met moderne machines die zeer lage percentages stikstof uitstoten. Daarnaast maken we veel gebruik van prefab-elementen die compleet op de bouw worden aangeleverd en vervolgens in een keer worden geplaatst. Hierdoor kunnen we het aantal kraanbewegingen tot een minimum beperken.

De berekeningen tonen het aan

Op basis van de berekeningen die we voor diverse door ons gebouwde woningen hebben laten maken, kunnen we concluderen dat de stikstofdepositie op een afstand van 100 tot 150 meter van onze bouwplaats 0 is. Gaat u dus een Groothuisbouw-woning bouwen op een locatie die zich meer dan 150 meter van een Natura2000 gebied bevindt, dan leert de praktijk dat u gewoon een omgevingsvergunning ontvangt.

Wilt u zelf een woning bouwen met Groothuisbouw? Dan nodigen wij u van harte uit om de plannen voor uw droomwoning met ons te bespreken op ons kantoor in Emmeloord. Hier kunt u meteen onze modelwoningen bezichtigen en inspiratie op doen.

Tot ziens in Emmeloord! Direct een afspraak maken? Klik hier!