Woningborg-certificaat

Wanneer je risico's bij het bouwen van je woning wilt voorkomen, is een Woningborg-certificaat bepaald geen overbodige luxe.

Woningborg-certificaat

Het Woningborg-certificaat biedt jou als opdrachtgever van een nieuw te bouwen woning altijd twee vaste vormen van zekerheid.

- De afbouwwaarborg
Als je aannemer tijdens de bouw failliet gaat, zorgt Woningborg voor de afbouw van je woning (inclusief het schriftelijk overeengekomen meer-/minderwerk).

De meerkosten van de afbouw ten opzichte van de nog te betalen resterende termijnen van de aanneemsom vallen onder de onbeperkte dekking van de afbouwwaarborg. Je betaalt in geval van afbouw dus nooit meer dan je was overeengekomen.

- De herstelwaarborg
Op basis van de Garantie- en waarborgregeling garandeert de aannemer de bouwkundige kwaliteit van je woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden.

Woningborg waarborgt deze garantieverplichtingen van de aannemer. Anders gezegd, als de aannemer binnen de gestelde termijnen niet meer kan of wil herstellen, dragen zij daar zorg voor.

Screening door deskundigen van Woningborg

Zodra je woning door de aannemer bij Woningborg wordt aangemeld, zullen er een aantal toetsingen plaatsvinden.

Zo zal de technische documentatie (zoals de technische omschrijving en de tekeningen) worden beoordeeld door technisch plantoetser. Daarnaast zal de (concept-)aannemingsovereenkomst worden beoordeeld om een juiste en vooral ook evenwichtige rechtsverhouding tussen jou en de aannemer garanderen.

Voordelen van Woningborg

- Scherpe prijs (0,40% van de aanneemsom, excl. btw);
- Onbeperkte afbouwdekking; je woning wordt altijd afgebouwd;
- Altijd dekking, ongeacht de hoogte van de overeengekomen aanneemsom;
- Al het schriftelijk overeengekomen meerwerk valt onder de dekking;
- Alle bouwmethoden kunnen worden gewaarborgd;
- Preventieve technische toets aan het Bouwbesluit en de normen van goed en deugdelijk werk;
- De aannemer garandeert de bouwkundige kwaliteit van de woning gedurende 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Voor ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden;
- Evenwichtige aannemingsovereenkomst;
- Kosteloos en steekproefsgewijs één of meer bouwplaatsbezoeken;
- Mogelijkheid van kosteloze bemiddeling bij klachten aan de woning na oplevering;
- Toegang tot een laagdrempelige geschillenregeling;
- Ruim 30 jaar ervaring met gewaarborgde garantie.

Hoe kom je in het bezit van een Woningborg-certificaat?

Vraag de aannemer nog voordat je de aannemingsovereenkomst sluit, om een Woningborg-certificaat. Dit biedt je immers zekerheid. Kijk voor meer info op www.woningborggroep.nl.

Kavelbouw

Meer weten over onze afbouw- of herstelwaarborg die Woningborg biedt bij kavelbouw? Kijk hier of bel 0182-58 00 04.