Certificaat Kavelbouw

Kavelbouw: Met 100% zekerheid een kavel woning laten bouwen?

Als u een vrijstaande woning laat bouwen, let u op veel zaken. Bijvoorbeeld hoe de woning er uit moet komen te zien en welke materialen er gebruikt moeten worden.

Maar staat u ook voldoende stil bij de risico’s die aan het bouwen van een eigen woning verbonden zijn? Wat als de aannemer tijdens de bouw failliet gaat? Hoe zit het dan met de meerkosten van afbouw? En wat als zich na oplevering nog klachten voordoen aan uw woning?

Het Woningborg-certificaat geeft zekerheid

Wanneer u deze risico’s wilt voorkomen, kies dan voor een bij Woningborg ingeschreven bouwonderneming en vraag, vóórdat u de overeenkomst sluit, om het Woningborg-certificaat.

Dit certificaat biedt naast de herstelwaarborg na oplevering een onbeperkte afbouwdekking tijdens de bouw. Uw woning wordt dus altijd afgebouwd.

Wij hanteren voor het certificaat Kavelbouw een scherpe prijs: 0,40% van de aanneemsom plus BTW. Dit is inclusief een technische toets vooraf en één of meerdere bouwplaatsbezoeken tijdens de bouw. Daarnaast zal de (concept-)aannemings-overeenkomst worden beoordeeld. Wij hebben hiervoor een specifieke modelovereenkomst Kavelbouw ontwikkeld (zie hieronder bij Downloads).

Bij Woningborg kunnen alle bouwmethoden worden gewaarborgd en valt al het schriftelijk overeengekomen meerwerk automatisch onder de dekking.

Via Ondernemingsregister kunt u precies zien welke ondernemers bij Woningborg ingeschreven zijn. Zit uw aannemer er niet tussen? Vraag ons dan naar de mogelijkheden.

De voordelen van het Woningborg-certificaat op een rij:

Onbeperkte afbouwdekking: uw woning wordt altijd afgebouwd.
Scherpe prijs: 0,40% van de aanneemsom plus BTW.
Inclusief technische toets vooraf.
Inclusief steekproefsgewijs één of meerdere bouwplaatsbezoeken.
Alle bouwmethoden worden gewaarborgd.
Al het schriftelijk overeengekomen meerwerk valt onder de dekking.
Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen ontvangen, dan belt u met 0182 - 58 00 04 of mail naar info@woningborggroep.nl