Woningborg-garantie

Een nieuwe woning? Vraag om Woningborg-garantie!

De certificaten van Woningborg zijn allemaal ontwikkeld met maar één doel voor ogen: alle zekerheid brengen in de afgedekte risico's voor zowel particuliere kopers van nieuwbouwwoningen als zakelijke opdrachtgevers van bijvoorbeeld huurwoningen, zorgappartementen of studentenunits.

Zo heeft iedereen dus profijt van onze garanties en expertise. Hier vindt men alle informatie omtrent deze certificaten, om ook onbezorgd te kunnen wonen of beheren.

Certificaten particulier

Woningborg heeft twee verschillende typen certificaten voor particuliere kopers. Het Certificaat Nieuwbouw en het Certificaat Transformatie (voor het transformeren van een bestaand gebouw naar een gebouw met een woonbestemming). Beide certificaten geven kopers van een nieuwe of getransformeerde woning de volgende waarborgen:

De afbouwwaarborg

Gaat de bouwonderneming gedurende de bouw onverhoopt failliet, dan zorgt Woningborg voor de afbouw van de woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekken wij een schadeloosstelling. In dit geval conform de vastgestelde regels in de van toepassing zijnde Garantie- en waarborgregeling.

De herstelwaarborg

De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning. Als zich een gebrek voordoet, herstelt de bouwonderneming dit gebrek als dit onder de garanties valt. De meeste onderdelen van de woning hebben een garantietermijn tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Maar bij ernstige technische gebreken is de garantietermijn zelfs 10 jaar en 3 maanden. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. Woningborg waarborgt deze garantieverplichtingen van de bouwonderneming.

Deze twee verschillende certificaten van Woningborg hebben beide dus één ding gemeen: optimale zekerheid in alle omstandigheden van het bouwtraject.

Meer informatie

Voor meer informatie bezoek ook eens onze website: www.woningborggroep.nl/kavelbouw