Partner

MultiBouwsystemen BV

MultiBouwSystemen B.V. adviseert voornamelijk de architect, aannemer en particuliere opdrachtgever op het gebied van kelderbouw en prefab betonconstructies in de woningbouw en de utiliteitsector. Veelal wordt onze kennis al gevraagd in het ontwerpstadium. In een eenvoudige en doeltreffende constructieve detaillering schuilt veelal een aanzienlijke besparing van kosten en levertijden. Onze innovatieve kracht ligt in het vereenvoudigen van complexe projecten.

MBS-afzinkkelder

De MBS-afzinkkelder® bestaat uit een samengesteld caisson van geprefabriceerde massieve kelderwanden, aan de onderzijde voorzien van een snijmes. In korte tijd wordt de kelder op maaiveld geplaatst, waarbij de geïsoleerde wanden strak naast bestaande bebouwing geplaatst kunnen worden. De massieve kelderwanden worden in de eigen fabriek van MBS te Vianen geprefabriceerd en door eigen mensen op het werk geplaatst. De gefundeerde keldervloer en het kelderdek worden na het afzinken in het werk gestort door MBS.

Afzinkkelder

De MBS-afzinkkelders® hebben gladde wanden aan de binnenzijde en hoeven vrijwel niet meer afgewerkt te worden. In de wanden kunnen raam sparingen, elektra leidingen en wandcontactdozen evenals waterdichte Nuts- leidingdoorvoeren etc. worden ingestort. Aan de buitenzijde van de kelderwanden kunnen neuzen voor het opgaand metselwerk en aansluitingen voor belendingen worden aangebracht.

Eigenschappen
De omschreven afzinkmethode is volledig constructief grond-kerend. Er wordt zeer snel gebouwd en minimaal ontgraven. De eventuele bronbemaling kan zeer bekort worden waardoor minimaal water uit de omgeving wordt onttrokken. Bij de natte afzinkmethode kan bemaling zelfs geheel achterwege blijven. De grond buiten de kelder wordt niet geroerd. Er zijn in principe geen stabiliserende maatregelen nodig aan de bestaande funderingen van belendingen. De afzinkkelder is een veilig en voordelig alternatief voor stalen, houten of betonnen damwanden, grondinjectie en ondermetselen van bestaande bebouwing. Het traditionele ondermetselen van bestaande nabijgelegen funderingen “op staal“ is onder normale veilige arbeidsomstandigheden vrijwel onuitvoerbaar vanwege het hoge risico van deze werkzaamheden. Bij bodeminjectie, bevriezen van bestaande funderingen, damwanden, berliner wanden zijn de risicofactoren vaak zodanig dat er geen leverancier is die volledige uitvoeringsgarantie op een droge stabiele bouwput geeft.

MBS levert het complete concept af tot aan de begane grondvloer onder een doorlopende CAR- dekking. Traditioneel sluit de CAR verzekering heiwerk, damwanden, grondwerk, bemaling en injectiewerk juist uit van de CAR polis en geld een meldingsplicht. MBS kan de complete planvorming (bouwputadvies) verzorgen en de monitoring van de omgeving tijdens het bouwproces.

De MBS-afzinkkelder® kan gebruikt worden als fundatie van het complete casco, zowel bij fundering “op staal” of op heipalen. De maximale afmetingen worden momenteel alleen nog beperkt door het stalen stempelraam dat in de kelder gemonteerd wordt. Tot nu toe is een overspanning tot 45 meter en een diepte van 9 meter goed uitvoerbaar gebleken.

Voordelen afzinkkelder

Het gepatenteerde MBS-afzinksysteem® kent verschillende voordelen:

- trillingvrije bouwmethode, vooral een voordeel in dichtbebouwde omgeving;
- snelle bouwmethode doordat er minder ontgraven moet worden en er vooraf geen grond kerende constructies behoeven te worden aangebracht;
- aanzienlijk minder of geen grondwateronttrekking (leges, heffingen, langdurige provinciale onttrekkings- en lozingsvergunningen etc.);
- financiële besparing op de totale bouwkosten door vermijden van grond kerende constructies, bouwtijdbesparing, risicomijding;
- milieukundig voordeel (duurzaam) door voorkomen van chemische bodeminjectie en oxiderende damwanden, minder bodemverstoring;
- snellere acceptatie bouwplan door omgeving (bezwaren vergunningsfase);
- minder stagnatie tijdens bouwfase (overlast buurt, bezwaren);
- nette en schone bouw zonder veel grondverplaatsing (aanvullen bouwput);
- korte bemalingstijd of geen bemaling mogelijk: milieutechnisch belangrijk en in een omgeving met niet-onderheide funderingen en zettingsgevoelige grondlagen;
- ruimtewinst en grotere ontwerpvrijheid door het voorkomen van separate grond kerende voorzieningen;
- gladde kelderwanden zonder grindnesten en stortrisico (prefabricage in Vianen);
- volledige CAR dekking op gehele bouwput door engineering en uitvoering van gehele bouwproces door eigen mensen MBS;
- jarenlange ervaring door MBS in geheel Nederland.

MEER VAN DIT BEDRIJF

Kelder hobbyauto

Naast uw woning een parkeerkelder maken? Geen probleem, ook al is uw ...

Kelder - Herenkamer

voordelig duurzaam

Prefab betonbouw, de manier om snel, duurzaam, degelijk en voordelig t...