string(1) "a"

Nieuw circulair tafelblad wil de meubelmarkt veroveren

Het team van Pacha Panels, CircuWall en Flens gaat een circulair tafelblad ontwikkelen, testen en op de markt brengen.

15 September 2021

Het tafelblad is uniek in zijn soort door toepassing van duurzame materialen en losmaakbare principes, waarmee circulariteit binnen de meubelmarkt het levenslicht kan zien. De partners ontvingen hiervoor een subsidie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Jaarlijks produceert de meubelindustrie honderdduizenden tafelbladen die niet recyclebaar zijn. Voor de productie van tafelbladen gebruikt de industrie telkens weer nieuwe grondstoffen. Einde levensduur is het niet mogelijk om de toplaag te scheiden van de drager (vaak een spaanplaat). Met het gevolg dat men de grondstoffen niet kan terugwinnen en de materialen in de afvalcontainer of verbrandingsoven belanden met zowel een hoge CO2 uitstoot tot gevolg als het vernietigen van kostbare grondstoffen.

Zeker in de kantorenmarkt is te zien dat einde afschrijvingstermijn (vaak al na 7 jaar) de tafelbladen worden vernietigd en men nieuwe bladen aanschaft. “Aan het einde van hun afschrijvingstermijn heeft het tafelblad nog een aanzienlijke waarde en kan het vaak een tweede of derde leven mee. Door de toplaag te vervangen (“refurbishen”) kun je de levensduur prima verlengen,“ aldus Geert-Jan Smits van Pacha Panels.

Het traject van de drie ketenpartners kent meerdere uitdagingen. Allereerst het werken met zo duurzaam mogelijke materialen. Dit betekent het inzetten van plantaardige materialen, dan wel materialen afkomstig van afvalstromen en materialen waar zo min mogelijk giftige stoffen aan te pas komen. Daarnaast is het de uitdaging het tafelblad circulair te maken. Hiervoor dien je einde levensduur de toplaag van de drager te kunnen scheiden, zodat je alle materialen afzonderlijk weer kan hergebruiken en er geen waardeverlies ontstaat. Tevens is de uitdaging om zo min mogelijk afval tijdens het productieproces te genereren en een slimme oplossing te bedenken voor het restafval.

De projectdeelnemers willen het duurzame en circulaire tafelblad samen op de markt te brengen. De toepassing van deze innovatie leidt zo tot minder verbruik van grondstoffen, CO2 uitstoot en draagt bij aan een circulaire economie in Nederland.

Meer informatie: www.pachapanels.nlwww.circuwall.nl en www.flensbv.nl

Reacties