Wat is de ISDE-subsidie?

Wil je stappen zetten om je woning te verduurzamen? Wist je dat je de mogelijkheid hebt om de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) aan te vragen?

De ISDE subsidie

Wil je binnenkort beginnen met het verduurzamen van je woning? Wist je dat je de mogelijkheid hebt om de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) aan te vragen? Hiermee ontvang je een financiële tegemoetkoming.

Voor wie geldt de ISDE-subsidie?
Deze regeling geldt voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Met de regeling stimuleert de rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas en meer duurzame warmte te gebruiken. Dit bespaart grijze energie en dringt de CO2-uitstoot terug.

Bij de ISDE-subsidie wordt er een onderscheid gemaakt tussen zakelijke subsidieaanvragers en particulieren. Deze partijen kunnen voor bepaalde typen investeringen gebruik maken van de ISDE-subsidie.

Wijzigingen in 2021
De ISDE-subsidie, die af zou lopen op 1 januari 2021, is verlengt! Je kunt dus ook in 2021 subsidie aanvragen voor investeringen in duurzame energie. Zoals voorgaande jaren kun je subsidie aanvragen voor investeringen in ruimteverwarmingstoestellen en waterverwarmingstoestellen zoals warmtepompen en zonneboilers. Maar vanaf 2021 is de ISDE-subsidie nog verder uitgebreid:

  • Voor zakelijke gebruikers is de subsidie uitgebreid met investeringen voor het opwekken van hernieuwbare energie met behulp van zonnepanelen en windturbines.
  • Particulieren kunnen vanaf 2021 via de ISDE-subsidie ook subsidie aanvragen voor energiebesparende isolatiemaatregelen. Voorheen werd deze subsidie verstrekt vanuit de SEEH-subsidie (subsidieregeling voor energiebesparing eigen huis). Door de verbreding van de ISDE-subsidie vervalt de SEEH-regeling in 2021.
  • Verder wordt ook het aansluiten van koopwoningen en appartementencomplexen op warmtenetten gesubsidieerd. Zowel woning eigenaren als VvE’s (Vereniging van Eigenaren) komen hiervoor in aanmerking.

Ook is de termijn voor het aanvragen van de ISDE-subsidie in 2021 aangepast. Deze bedraagt nu 1 jaar in plaats van de 6 maanden die voorheen gold.

Schaf jij het Volthera PVT-systeem voor je bestaande woning aan, dan kom je in aanmerking voor de ISDE subsidie vanwege de gebruikte warmtepomp. Klik hier om alles te lezen over de ISDE-subsidie en hoe je deze kunt aanvragen.